Fizika (2)
Kratica: FIZ6751Z Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. Ivana Vrdoljak
Izvođači:
Opis predmeta: Odabrane teme iz opće fizike: temeljne fizikalne veličine, osobito rad, snaga i energija: elementarni opis električnih i magnetskih pojava, uz naznaku primjena u elektronici: kratki opis atoma, elementarnih čestica i elektromagnetskih valova.
Odabrane teme iz elektrike i elektromagnetizma, akustike i ultrazvuka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi - Ivica Levanat
2. Herak J. Fizika. Školska knjiga: Zagreb, 1990.
3. Jakobović Z. Odabrana poglavlja iz fizika. Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura:
4. Kulišić P, Lopac V. Elektromagnetske pojave i struktura tvari. Školske knjiga: Zagreb, 1991.
5. Paar V. fizika-valovi i čestice. Školska knjiga: Zagreb, 1991
6. Hademenos G. J, Physics for Pre-med, Biology, and Allied Health Students. McGraw Hill: New York ,1997.
7. Haliday D., Resnik R, Walker j. Fundanmentals of physics. J. Wiley & Sons: New York, 2001
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže