Interna medicina
Kratica: 675RG2 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Duvnjak
Izvođači:
Opis predmeta: Bolesti kardiovaskularnog, respiratornog, gastrointestinalnog, endokrinog, uropoetskog, hematopoetskog, imunološkog sustava, kao i bolesti kostiju, zglobova, veziva, te poremećaji metabolizma.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Morović-Vergles, J. i sur. Interna medicina (odabrana poglavlja). Zagreb: Naklada Slap, 2008.
Preporučena literatura:
2. Harrison, Principi interne medicine (džepni priručnik), 14. Ed (2. Hrvatsko izdanje). Split: Placebo d.o.o., 2002.
3. Božidar Vrhovac i sur. Interna medicina, II. izdanje. Zagreb: Naklada Ljevak, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže