Patologija
Kratica: 675RG1 Opterećenje: 25(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Ivana Ilić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja patologije organskih sustava. Omogućava prepoznavanje histološke slike najčešćih entiteta po organskim sustavima te prepoznavanje vrijednosti patohistoloških izvješća u kliničkoj praksi u kreiranju terapijskog pristupa vezanog uz ekspresiju pojedinih prognostičkih čimbenika, kao i vrijednost patohistološke dijagnostike u određivanju stadija bolesti. Sadržaj kolegija je nadgradnja znanja iz područja patofiziologije bolesti i stanja u kliničkoj praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakić-Razumović, J., Šarčević, B., Seiwerth, S. urednici. Patologija Jastrebarsko: Naklada Slap, 2010.
Preporučena literatura:
2. Damjanov, I., Jukić, S., Nola, M. Patologija. 3. Izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2011.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže