Patofiziologija
Kratica: PAT6751L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Marijan Kirin
Izvođači:
Opis predmeta: Integralni pristup patobiološkom procesu koji je bit patofiziologije i stavlja u prvi plan bolesnika kao cjelovitu biološku jedinku sa svim svojim nasljednim i stečenim svojstvima, konstitucijom i reaktivnošću, nerazdvojivu s okolinom. Patofiziologija kao povezivanje problema iz medicinske prakse s temeljnim biomedicinskim spoznajama i sagledavanje uzročno-posljedičnog niza patogenetskih mehanizama koji djelovanjem etiološkog čimbenika dovode do očitovanja bolesti.
? Patofiziologija - integrativni pristup bolesti: zdravlje i bolest, smrt, opća načela etiologije i patogeneze, poremećaji homeostaze organizma.
? Oštećenje i prilagodba stanice i substaničnih tvorevina;
? Poremećaji imunološkog sustava, akutna i kronična upala, bolesti okoliša;
? Poremećaji energijskog metabolizma, termoregulacija i vrućica
? Poremećaji prometa vode, elektrolita i acidobazne ravnoteže
? Patofiziologija boli
? Šok i poremećaji svijesti
? Poremećaji građe i funkcije DNK i poremećaji gena
? Neoplazme
? Pretilost i poremećaji metabolizma, poremećaji stvaranja, lučenja i djelovanja hormona
? Ekološka načela i zdravlje
? Etiološki čimbenici: kemijski, fizički, biološki.
? Poremećaji funkcije organa i organskih sustava unutar organizma: srce i cirkulacija krvi, disanje i pluća, probavni sustav i jetra, bubrezi i izlučivanje mokraće.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gamulin, S., PATOFIZIOLOGIJA za studente Visoke zdrastvene škole, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
2. Robbins S i sur. PATOLOGIJSKE OSNOVE BOLESTI. Školska knjiga, Zagreb, 1992. (izabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
3. Guyton AC. MEDICINSKA FIZIOLOGIJA, Medicinska knjiga, Zagreb 1990.
4. Silbernagel S, Lang F. COLOR ATLAS of PATHOPHYSIOLOGY, Thieme Stuttgart-New York 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže