Radiološki riječnik i norme
Kratica: RRN6751Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Roić
Izvođači:
Opis predmeta: Po poglavljima nastavnog sadržaja složeni su stručni medicinski i tehnički nazivi s etimološkim i praktičnim značenjem, svrstani prema abecednom redu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petrovčić, F. Leksikon radioloških pojmova. Zagreb, 1977
2. Frković M., Roić G.: Radiološki stručni rječnik. Udžbenik u tisku.
Preporučena literatura:
3. Medicinski leksikon. Leksikografski zavod ?Miroslav Krleža?. Zagreb, 1992.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže