Kontrola uređaja i procesa
Kratica: 675KUP3L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. Dario Posedel
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente s parametrima koji ukazuju na stanje prakse te potrebom razvoja i
mogućnostima uporabe metoda vezanih uz kontrolu kvalitete i ocjenu radioloških
procesa, identifikaciju uzroka loše kvalitete slike, uporabu opreme za kontrolu kvalitete,
poduzimanje radnji potrebnih za otklanjanje nedostataka i poboljšanje kvalitete. Studenti
će biti upoznati s novim konceptom i metodama, čija će upotreba u skoroj budućnosti
postati obaveza, s ciljem da se potakne razvoj i usvajanje vlastitog programa te
njegovog usavršavanja kako ne bi bio nametnut od drugih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kubelka i sur. Upute za izradu programa osiguranja kakvoće kod obavljanja djelatnosti s mamografskim uređajem, Državni zavod za zaštitu od zračenja, u pripremi.
2. European Commission. European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, fourth edn. (Luxembourg: EuropeanCommunities) (2006).
3. Conference of Radiation Control Program Directors, Quality Control Recommendations for Diagnostic Radiology, CRCPD,Volume 1 i 2, 2001
4. Mawdsley., G.E., Yaffe M.J., Caesar J.S., Jones E., Emde K., A., Mamography Quality Control,Ontario Breast Screening Program
Preporučena literatura:
5. Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-Ray Imaging Systems, IPEM Report No.77,The Institute of Physics and Engineering in Medicine, London, 1998
6. IAEA-TECDOC-1423 Optimisation of the Radiological Protection of patients undergoing radiography, fluoroscopy and computed tomography, 2004.
7. M.M. Rehani, Diagnostic imaging: Quality Assurance, Jaypee Brothers Medical Publishers, 1995.
8. Quality Assurance for Diagnostic Imaging, NCRP Report No.99, Bethesda, 1995
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže