Modifikacije radioloških metoda
Kratica: 675MRM3Z Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Klaudija Višković
pred. dr. sc. Ana Tripalo Batoš
Izvođači:
Opis predmeta: ? metodika i strategija radiološke pretrage bolesnika koji ne surađuju ili nisu u
mogućnosti sudjelovati u pretrazi
? metode imobilizacije i osiguranja od povrede kritično ugroženih bolesnika
? izbor modificiranih projekcija kao dodatnim mogućnosti prikazivanja pri radiografiji
? način komunikacije i izbor pristupa bolesniku koji odbija suradnju ili ne pokazuje
sklonost suradnji pri radiološkom pretraživanju
? izbor radiografskog pribora i uvjeta eksponiranja filma pri nestandardnom vođenju
radiografske pretrage
? pravni, vjerski i etički aspekti rada s bolesnicima nad kojima se primjenjuje modifikacija
radiološke metode
? odnos s roditeljima, starateljima ili pratiocima u slučajevima modificiranja radiološke
pretrage
? asistirane radiološke metode i odnos s pripadnicima drugih medicinskih struka koje
sudjeluju u modificiranoj radiološkoj pretrazi
* specifičnosti forenzičke radiologije
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Klanfar, Z.: Radiološka tehnologija u praksi. ? udžbenik u tisku
2. Hebrang, A., Lovrenčić, M. Radiologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
3. Janković, S., Eterović, D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže