Nove tehnologije i računala (2)
Kratica: 675NTR3L Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje s potankostima, uporabom, ulogom i značajem novih tehnologija i računala
u biomedicini i zdravstvu. Računala. Računalstvo. Sklopovlje. Podaci. Programlje.
Programiranje. Slikovlje. Internet. World wide web. Multimedija. Komunikacije. Mreže.
Prijenosnici i bežičnjaci. Standardi. Sigurnost. Zakonodavstvo.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Medvedec M. Nove tehnologije i računala, skripta/(e-)udžbenik. 2005.-2010.
Preporučena literatura:
2. Grundler D, Blagojević L. Informatika. Školska knjiga; 2007.
3. Grundler D, Šutalo S. Računalstvo. Školska knjiga; 2007.
4. Kiš M. Englesko-hrvatski/hrvatsko-engleski informatički rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak; 2000.
5. Eterović D, Janković S. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada; 2002.
6. Dodig D, Ivančević D, Popović S. Radijacijske ozljede - dijagnostika i liječenje. Medicinska naklada; 2002.
7. Kern J. Medicinskoinformatičke metode. Medicinska naklada; 2006.
8. Prince JL, Links JM. Medical Imaging Signals and Systems. Pearson Prentice Hall Bioengineering; 2005.
9. Van Bemmel J, Musen MA. Handbook of Medical Informatics. Springer; 2002, 628 str.
10. Huang HK. PACS and Imaging Informatics: Basic Principles and Applications. Wiley- Liss; 2004.
11. Lee KH. Computers in Nuclear Medicine: A Practical Approach. The Society of Nuclear Medicine; 2005.
12. Gonzalez RC, Woods RE. Digital Image Processing. Prentice Hall; 2007.
13. Izabrani članci, web sjedišta i online tečajevi
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže