Radioterapija i onkologija (2)
Kratica: 675RIO3L Opterećenje: 90(P) + 0(S) + 90(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Zoran Rakušić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij omogućuje studentima stjecanje znanja :
a) iz područja radioterapijske fizike te njene primjene u svakodnevnom radu
b) o radioterapijskim metodama i tehnikama
c) o građi radioterapijskih uređaja
d) iz područja zaštite od zračenja u radioterapiji
e) o nepoželjnim učincima zračenja
f) o ponašanju prema bolesniku sa zloćudnom bolešću tijekom liječenja
g) o etiologiji nastanka zloćudnih bolesti
h) o simptomatologiji, dijagnostici i terapiji pojedinih lokalizacija zloćudnih tumora s
posebnim osvrtom na specifičnosti liječenja zračenjem.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. U pripremi Udžbenik iz Radioterapije i onkologije za studente Zdravstvenog veleučilišta ( urednici: E. Ćepulić, V. Matković, A. Hajredini, H. Šobat )
2. Šamija M., Krajina Z., Purišić A.: Radioterapija , Zagreb, Nakladni zavod Globus, 1996 .
Preporučena literatura:
3. Dobbs J., Barrett A., Ash D.: Practical Radiotherapy Planning , London, Arnold, 1999.
4. Turić M., Kolarić K., Eljuga D.: Klinička onkologija, Zagreb, Globus, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže