Farmakologija
Kratica: FAR6752L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. Inga Mandac Rogulj
Izvođači:
Opis predmeta: Po završetku kolegija student će znati osnove kliničke farmakologije: farmokokinetiku, farmakodinamiku, terapijske smjernice kod čestih bolesti i stanja, značaj prepoznavanja neželjenih i štetnih djelovanja lijekova te brze i odgovarajuće intervencije pri pojavi simptoma anafilaksije, što čini svakodnevicu u radu radiološkog tehnologa.
- teme predavanja: farmakokinetika; farmakodinamika; smjernice u propisivanju antimikrobnih lijekova; liječenje plućnih bolesti; liječenje arterijske hipertenzije; terapija boli; smjernice u propisivanju lijekova u kardiologiji i onkologiji; pametni lijekovi: nuspojave lijekova, osobito alergijske reakcije te liječenje alergijskih reakcija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Osnove kliničke farmakologije, Francetić, I. i Vitezić, D. (ur), Medicinska naklada, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
2. Farmakoterapijski priručnik, 5. izdanje, Vrhovac, B. i suradnici (ur), Medicinska naklada, Zagreb, 2007.
3. Interna medicina, 3. izdanje, Vrhovac B. i sur, Ljevak, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže