Radiografija skeleta II
Kratica: RS26752L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 60(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ana Šoštarić Zadro
Izvođači:
Opis predmeta: -Analiza i tumačenje podataka iz radiološke uputnice
-Obavijesni razgovor s bolesnikom, priprema bolesnika za snimanje skeleta
-Izbor pribora za snimanje
-Izbor stava i položaja za snimanje kostiju i zglobova glave
-Određivanje polja snimanja, upotreba kolimatora
-Određivanje ulaznog mjesta centralne zrake snopa rendgenskih zraka i centriranje
-Usmjeravanje snopa na snimani dio tijela i receptor slike
-Imobilizacija bolesnika
-Zaštita bolesnika od nepotrebnog zračenja
-Postavljanje oznaka na receptor i identificiranje snimke podacima
-Upoznavanje studenta s vrijednostima radiografskog prikaza kostiju glave i prepoznavanje prikazanih anatomskih struktura na snimci
-Prepoznavanje vrste i porijekla artefakata u slici, način njihovog izbjegavanja i eliminiranja
Ocjena tehničke i dijagnostičke vrijednosti radiografske snimke skeleta.
-Snimanje zuba (intraoralna radiografija, ortopan tomografija, klasična i kompjutorizirana radiografija, CT prikazivanje)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bešenski N, Škegro N. Radiografska tehnika skeleta. Zagreb: Školska knjiga, 1978.
2. Frank E.D, Long B.W, Smith B.J. - Merill's atlas of radiographic positioning and procedures, Mosby Elseviere, St. Louis, 2007.
3. Miletić D. - Skeletna radiografija, Glosa, Rijeka, 2008.
Preporučena literatura:
4. Janković, S, Eterović, D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
5. Klanfar, Z. Teorija slikovnog prikaza I. - udžbenik u pripremi
6. Klanfar, Z. Radiološka tehnologija - udžbenik u tisku
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže