Kliničke vježbe s ukupnim trajanjem od 735 sati obavezan je dio nastavnog plana i programa dodiplomskog studija fizioterapije.

Kliničke vježbe I tijekom prve godine studija u trajanju od 90 sati i obuhvaćaju područja uvoda u fizioterapiju: djelokrug rada fizioterapeuta i uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji; fizioterapijski pristupi i njihove različitosti, te fizioterapijske procjene, što obuhvaća: subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji, antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti – manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene.

Kliničke vježbe II tijekom druge godine studija u trajanju od 165 sati i obuhvaćaju područja fizikalnih čimbenika u terapiji; elektrodijagnostičkih postupaka; terapijskih vježbi u okviru fizioterapijskog procesa; tehnike manualne terapije; respiratorne terapije. Također u okviru kliničkih vježbi u drugoj godini studija, studenti se upoznaju sa funkcionalnim treningom brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa; primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme; primjena tehnika facilitacije, inhibicije i stimulacije temeljenih na fizioterapijskim konceptima.

Kliničke vježbe III traju 480 sati i obuhvaćaju područje fizioterapije u kardiologiji i pulmologiji, ortopediji, traumatologiji, reumatologiji, neurologiji, pedijatriji, onkologiji, ginekologiji i porodiljstvu, sportu, u osoba s amputiranim udovima, u osoba sa osjetilnim i mentalnim oštećenjima, te kod starih osoba.