Tijekom studija student je dužan obaviti stručnu praksu prema priloženoj satnici:

1. Klinička kemija : 150 sati ukupno
60 sati iza IV. semestra
90 sati iza VI. semestra

2. Hematologija : 130 sati ukupno
60 sati iza IV. semestra
70 sati iza VI. semestra

3. Transfuziologija : 30 sati ukupno
30 sati iza VI. semestra

4. Medicinska bakteriologija i virologija: 30 sati iza IV. semestra

5. Klinička mikrobiologija : 60 sati iza IV. semestra

6. Patologija : 90 sati ukupno
90 sati iza V. semestra

7. Citologija : 20 sati ukupno
20 sati iza V. semestra