Što je studentska iskaznica?

Studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

Studentska iskaznica je neprenosiva, što znači da ju može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Kršenje pravila o korištenju iskaznice smatra se njezinom zlouporabom.

Studentska iskaznica je službeni identifikacijski dokument studenta i kao takvu je koriste različiti sustavi koji na licu mjesta provjeravaju studentski status. Praćenje životnog ciklusa studentske iskaznice vrši se kroz Informacijski sustav akademskih kartica:

Izdavanje studentske iskaznice

Studentska iskaznica se dobiva prilikom upisa studija.

Iskaznicu je prije korištenja potrebno aktivirati. Aktivacija je postupak kojim se potvrđuje preuzimanje uz provjeru ispravnosti čipa iskaznice. Iskaznica dolazi u zatvorenoj koverti koju nije potrebno otvarati nego je ovlaštena osoba treba prisloniti uz beskontaktni čitač koristeći aplikaciju “Evidencija studentskih prava”, te ju predati studentu. Tim postupkom studentska iskaznica postaje važeća.

 

Izgled studentske iskaznice

 

 

 

 

 

 

U Narodnim novinama 71/2019 od 26. srpnja 2019. objavljena je Odluka o grafičkom dizajnu studentske iskaznice Zdravstvenog veleučilišta od akademske godine 2019./2020.

 

Informacije vezane uz saldo studenta na “iksici”

Sve informacije o saldu na studentskoj iskaznici (x-ici) studenti mogu dobiti na: