Prijem stranaka: ponedjeljak do petak 9.00 – 14.00, srijeda 9.00 – 17.00

 

Dušan Dojčinović

Tel. 01 5495846

e-mail: dusan.dojcinovic@zvu.hr

 

 

Jadranka Dusparić

Tel. 01 5495825

e-mail: jadranka.dusparic@zvu.hr

 

 

Ivana Hrastović

Tel. 01 5495821

e-mail: ivana.hrastovic@zvu.hr

 

 

Mirjana Hrga

Tel. 01 5495848
e-mail: mirjana.hrga@zvu.hr

 

 

Ivanka Juratović

Tel. 01 5495823

e-mail: ivanka.juratovic@zvu.hr

 

 

Štefica Kirin

Tel. 01 5495892

e-mail: stefica.kirin@zvu.hr

 

 

Štefica Križanić

Tel. 01 5495824

e-mail: stefica.krizanic@zvu.hr

 

 

Draženka Kuzminski

Tel. 01 5495827

e-mail: drazenka.kuzminski@zvu.hr

 

 

Mladen Mihoci

Tel. 01 5495889,
 
e-mail: mladen.mihoci@zvu.hr

 

 

Maja Mihovec-150Maja Mihovec

Tel. 01 5495843
 
e-mail: maja.mihovec@zvu.hr

 

 

Kristina Petrušić

Tel. 01 5495845,
 
e-mail: kristina.petrusic@zvu.hr

 

 

Borislava Renko

Tel. 01 5495842,
 
e-mail: borislava.renko@zvu.hr

 

 

Željka Vladić

Tel. 01 5495826

e-mail: zeljka.vladic@zvu.hr