TERMINI TEČAJEVA

Predviđene termine tečajeva možete vidjeti ovdje

VRSTE TEČAJEVA

1. Izloženi radnici

Ova vrsta tečajeva namijenjena je onim radnicima koji zbog prirode svoga posla moraju boraviti u području izloženosti, odnosno za one osobe za koje postoji vjerojatnost da u jednoj godini zbog obavljanja svoje djelatnosti prime više od 1 mSv.

 • dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u trajanju od 16 sati
  Dopunsko obrazovanje namijenjeno je osobama koje tijekom redovnog školovanja nisu stekle posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. Tečaj dopunske izobrazbe nisu obvezne pohađati one osobe koje tijekom redovnog školovanja jesu stekle posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, kao primjerice inženjeri medicinske radiologije, doktori medicine specijalisti radiologije, nuklearne medicine ili onkologije, doktori dentalne medicine i doktori veterinarske medicine. Ovu vrstu tečaja nisu obvezne pohađati i druge osobe koje mogu dokazati (preslikom indeksa ili nastavnim programom) da su tijekom redovnog školovanja položile kolegij kojim je obuhvaćeno najmanje 16 sati zaštite od ionizirajućeg zračenja.
 • obnova znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u trajanju od 8 sati
  Obnova znanja obvezna je za sve izložene radnike, bez obzira jesu li posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stekle tijekom redovnog školovanja ili putem dopunske izobrazbe. Znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajćeg zračenja potrebno je obnavljati svakih pet godina, računajući od dana izdavanja svjedožbe o prethodno pohađanom tečaju dopunske izobrazbe, odnosno diplome odgovarajuće obrazovne ustanove o završenom školovanju tijekom kojeg je osoba stekla posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

2. Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a ne smatraju se izloženim radnicima

Ova vrsta tečajeva namijenjena je onim radnicima koji obavljajući svoj posao rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim radnicima. To su primjerice osobe koje rukuju rendgenskim uređajima za kontrolu prtljage, poštanskih pošiljki i slično, odnosno sve one osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a za koje je ovlašteni stručni tehnički servis izdao mišljenje da se ne smatraju izloženim radnicima.

 • dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u trajanju od 12 sati
  Dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja namijenjeno je osobama koje tijekom redovnog školovanja nisu stekle posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.
 • obnova znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u trajanju od 8 sati
  Obnova znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja obvezna je i za osobe koje obavljajući svoj posao rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim radnicima. Znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja potrebno je obnavljati svakih pet godina, računajući od dana izdavanja svjedožbe o prethodno pohađanom tečaju dopunske izobrazbe.

3. Osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Ova vrsta tečajeva namijenjena je osobama odgovornim za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

 • dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u trajanju od 24 sata
  Dopunsko obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja obvezna je bez obzira na prethodno stečenu izobrazbu tijekom redovnog školovanja.
 • obnova znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u trajanju od 8 sati
  Osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja također moraju obnavljati znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja svakih pet godina, računajući od dana izdavanja svjedožbe o prethodno pohađanom tečaju dopunske izobrazbe.

 

PROVJERA ZNANJA (ISPIT)
Po završenim predavanja u sklopu tečaja, polaznik pristupa provjeri znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja uz uvjet da je odlušao sva programom predviđena predavanja. Provjera znanja je ispit u pisanom obliku. Uspjeh po provjeri znanja može biti „zadovoljio“ ili „nije zadovoljio“.

Predloženik koji nije udovoljio na provjeri znanja može pristupiti ponovnoj provjeri znanja nakon proteka 15 dana, ali ne više od 60 dana od dana prethodnog polaganja. Predloženik koji nije zadovoljio na ispitu može se u pisanom obliku žaliti Povjerenstvu kojeg osniva ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Ako Povjerenstvo ocjeni da je žalba opravdana, provest će provjeru znanja.

Predloženiku koji je zadovoljio na provjeri znanja, Zdravstveno veleučilište izdaje svjedodžbu uz naznaku specijalističkog programa.

TROŠKOVI
Troškove dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja te provjere znanja snosi poslodavac. Cijene tečajeva i uvjete plaćanja možete preuzeti ovdje.

UPITI I PRIJAVE ZA TEČAJ
Prijave za tečaj podnose se putem obrasca kojeg možete preuzeti ovdje.
Prijave možete poslati poštom na adresu Zdravstvenog veleučilišta, faxom na broj: +385 1 5495829 ili emailom na adresu: tecajevi-ion@zvu.hr.

Za dodatna pitanja i upute:
Ivica Pripeljaš
fax: +385 1 5495829
tel: +385 1 5495844
email: tecajevi-ion@zvu.hr

PROGRAM PO KOJEM SE ODRŽAVAJU TEČAJEVI
Program po kojem se provode tečajevi donijelo je Povjerenstvo i može se preuzeti ovdje.