UPISI 2012: Obavijest o terminu upisa i potrebnoj dokumentaciji (putem SPU)

OBAVIJEST O UPISIMA PUTEM SPU (državna matura, DM, AZVO)

Upis u prvu godinu dodiplomskih studija u akademskoj godini 2012/13
obavit će se od 18. do 22. srpnja 2012.godine, od 09.00-16.00 sati,
u prostorima Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38, Zagreb.

Pristupnik je na upis dužan donijeti:

1. izvorne dokumente ukoliko je kod prijave predao kopiju:

  • rodni list
  • potvrda o položenim ispitima državne mature (ukoliko nije izdana donijeti ju  naknadno)

2. izvornu medicinsku dokumentaciju (ukoliko nije predana pri prijavi)

  • Pristupnici koji upisuju Studij medicinsko  laboratorijske dijagnostike i Studij radiološke tehnologije trebaju pribaviti dodatnu medicinsku dokumentaciju, koja je uvjet za upis na te studije

3. tri fotografije (jednu 4×6 cm i dvije 3×3 cm)

4. administrativni biljeg u vrijednosti od 20,00 kn

5. kopiju uplatnice (br. žiro računa:2360000-1101354739, poziv na broj 404) o podmirenim troškovima upisnine u iznosu od 300.00 kn (tri stotine kuna) koja sadrži:

  • sufinanciranje izdavačke djelatnosti
  • osiguranje studenta u slučaju nezgode
  • studentska iskaznica –IKS-ica
  • drugi administrativni troškovi

6. Izvanredni studenti koji plaćaju školarinu, prvu ratu školarine u iznosu od 924.00 kune. Cijena školarine za ak. godinu 2012/13 iznosi 9.240.00 kn. Školarina se može uplatiti u deset jednakih dijelova na žiro račun:2360000-1101354739, u rubrici poziv na broj potrebno je navesti OIB broj građana te – 02.

Sve potrebne informacije o upisima studiju, pristupnici mogu dobiti u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38, Zagreb,telefon 01/5495 820 ili na http://www.zvu.hr

Glavni tajnik:
Nenad Mojsović, dipl.iur. 

Navedenu obavijest o upisima možete pronaći ovdje.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!