Upis u prvu godinu stručnih studija Zdravstvenog veleučilišta u akademskoj godini 2020./2021.
sukladno slijedećim rang listama:

Izvanredni stručni studij sestrinstva
Izvanredni stručni studij fizioterapija
Izvanredni stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

obaviti će se 25. i 26. rujna 2020. godine, od 09.00 sati,

SMS poruka

Dana 23. rujna 2020 godine kandidati će na svoje mobilne telefone zaprimiti SMS poruku o preferiranom načinu upisa na Zdravstveno veleučilište.
Poruka će stići s broja +385 91 4595 800.

SMS poruka će glasiti:
Čestitamo Vam na upisu na Zdravstveno veleučilište u Zagrebu.
Procedura upisa opisana je ovdje.
Molimo Vas da odaberete način na koji planirate obaviti upis odgovorom na ovu SMS poruku rednim brojem koji se nalazi ispred željenog načina upisa. Upisati ću se:
1. Samostalno (bez dolaska na ZVU)
2. Dolaskom na upis na ZVU.
3. Odustajem od upisa
Molimo Vas odgovorite s 1 ili ili 3

 

Napomene

  1. Kandidati upis obavljaju samostalno od kuće ili pristupaju osobno na ZVU ili isti za njih može obaviti osoba sa valjanom punomoći ovjerenom od strane javnog bilježnika dolaskom na ZVU. Kandidati koji ne obave upis  25. i 26. rujna 2020. godine i za svoj izostanak nemaju opravdani razlog gube pravo upisa na stručne studije Zdravstvenog veleučilišta
  2. Kandidati kojima je izrečena mjera samoizolacije sukladno trenutnoj epidemiološku situaciju vezanu uz Corona virus (Covid-19), a nisu u mogućnosti upis odraditi samostalno od kuće  dužni su se javiti putem e-mail-a na tajnistvo@zvu.hr  te dostaviti valjanu medicinsku dokumentaciju. Upis će moći obaviti u primjerenom roku. Sukladno izrečenoj mjeri kandidatima nije dozvoljen dolazak na Veleučilište.
  3. Samostalni upis od kuće podrazumijeva da student posjeduje valjanu elektroničku osobnu iskaznicu (eOI) i USB čitač pametnih kartica kompatibilan s eOI. Od kandidata se očekuje da upis odradi sukladno uputama 
  4. Kandidati koji su stekli pravo upisa na redovite stručne studije potpisuju ugovor o plaćanju naknade sukladno važećem programskom ugovoru za akademsku godinu 2020./2021. Ukoliko kandidat nije u proteklim godinama studirao na nekom drugom visokom učilištu kao redoviti student onda je iznos naknade 0 kuna (slovima: nula kuna).
  5. Ukoliko student ima bilo kakvih pitanja i/ili nejasnoća molimo Vas da nam se javi putem e-mail-a tajnistvo@zvu.hr.
  6. Molimo sve studente da prate neželjenu poštu (SPAM) te da sukladno uputi postave „zvu.hr“ domenu na popis sigurnih domena na svojim e-mail poslužiteljima
  7. Termine upisa za studente koji su odabrali upis dolaskom na Zdravstveno veleučilište pogledajte ovdje.
  8. Primjer upisne dokumentacije za izvanredne studente možete pogledati ovdje.

 

Odaberite način upisa

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine upisa za studente
koji su odabrali upis dolaskom
na Zdravstveno veleučilište
pogledajte ovdje.

 

Sve potrebne informacije o upisima i studiju pristupnici mogu dobiti u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta,
Mlinarska cesta 38, 10 000 Zagreb,
telefon 01/5495820,
e-mail: tajnistvo@zvu.hr.