SAMOSTALAN UPIS

 

1. Uplata troškova upisnine

       Uplatite troškove upisnine u iznosu od 450,00 kn (četristo pedeset kuna) na IBAN:HR6623600001101354739 u rubrici Poziv na broj potrebno je navesti HR69 40045-OIB a koja sadrži:

  • sufinanciranje izdavačke djelatnosti
  • osiguravanje studenata u slučaju nezgode
  • izrada studentske iksice
  • eIndex
  • drugi administrativni troškovi

2. Uplata školarine za Izvanredne studente

Ukupna cijena školarine za ak. godinu 2021./2022. iznosi 9.240,00 kn. Školarina se može uplatiti u deset jednakih dijelova, a Naputak o uplati školarina objavljen je na web stranici Zdravstvenog veleučilišta. Pri upisu kandidat je dužan uplatiti minimalno dvije rate školarine u iznosu 1.848,00 Kn.

 

Studenti koji obročno plaćaju školarinu dužni su postupiti po Uputi o načinu plaćanja školarine na Zdravstvenom veleučilištu, a sukladno pozivima na broj u privitku:

r. b.

Iznos

Izvanredni stručni studij sestrinstva

Izvanredni stručni studij fizioterapije

Izvanredni stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

Poziv na broj

Poziv na broj

Poziv na broj

1.

924,00 Kn

HR67 OIB-1131-211

HR67 OIB-636-211

HR67 OIB-46-211

2.

924,00 Kn

HR67 OIB-1131-212

HR67 OIB-636-212

HR67 OIB-46-212

 

 

Slijedeći koraci