Kompletan natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta pogledajte ovdje.

 

 

 

Stručni studiji Zdravstvenog veleučilišta

 

Upisne kvote za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Naziv studija

Broj   upisnih mjesta

Studij fizioterapije

280

Studij sestrinstva

300

Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

30

 

 

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE LISTE USPJEŠNOSTI PRI UPISU STUDENATA U PRVU GODINU IZVANREDNIH STUDIJA FIZIOTERAPIJE, SESTRINSTVA I MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

 

STUDIJ

UVJETI UPISA

KRITERIJI ZA LISTU USPJEŠNOSTI

DODATNI UVJET

FIZIOTERAPIJA

završena srednja škola u trajanju od najmanje 4 godine

 

55%

·         opći uspjeh u svim razredima srednje škole

·          ocjene na završnom ispitu – maturi

45%

• ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole

·         ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu

 

SESTRINSTVO

·  završena srednja škola medicinske sestre ili primalje

·  posjedovanje Odobrenja za samostalan rad na poslovima medicinske sestre ili primalje

 

55%

·         opći uspjeh u svim razredima srednje škole

·         ocjene na završnom ispitu – maturi

45%

• ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole

• ocjene iz Anatomije i fiziologije

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

·  završena srednja škola za zdravstveno laboratorijske tehničare

·  posjedovanje Odobrenja za samostalan rad na poslovima zdravstveno laboratorijskog tehničara

 

 55%

 

• opći uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/

• ocjene na završnom ispitu – maturi

 

 

45%

•         ocjene iz predmeta Medicinska biokemija,  Mikrobiologija i parazitologija, Laboratorijska hematologija, Imunohematologija i transfuziologija, Citološke i histološke tehnike

 

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

 

Kriterije za sastavljanje liste uspješnosti pri upisu studenata u prvu godinu studija za kandidate koji se NE upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta pogledajte ovdje.

 

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta:  www.zvu.hr.