Odlukom Stručnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta na 21. sjednici održanoj 30. studenog 2017. godine prihvaćene su upisne kvote za upis studenata na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

Studij

Izvanredni studij – izvan SPU

Fizioterapija

240

Sestrinstvo

300

Ukupno

540

 

Prihvaćen je i prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima upisa studenata u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019. Zdravstvenog veleučilišta:

STUDIJ

UVJETI UPISA

KRITERIJI ZA LISTU USPJEŠNOSTI

DODATNI UVJET

FIZIOTERAPIJA

završena srednja škola u trajanju od najmanje 4 godine

 

55%

  • općeg uspjeha u svim razredima srednje škole
  • ocjene na završnom ispitu – maturi

45%

  • ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole
  • ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu

 

SESTRINSTVO

  • završena srednja škola medicinske sestre ili primalje
  • posjedovanje Odobrenja za samostalan rad na poslovima medicinske sestre ili primalje

55%

  • općeg uspjeha u svim razredima srednje škole
  • ocjene na završnom ispitu – maturi

45%

  • ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole
  • ocjene iz Anatomije i fiziologije

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta bit će objavljen u početkom svibnja.

Sve dodatne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta: www.zvu.hr.