Stručni studiji Zdravstvenog veleučilišta

 

Upisne kvote za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Naziv studija

Broj   upisnih mjesta

Studij fizioterapije

280

Studij sestrinstva

300

Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

30

 

Kompletan natječaj pogledajte ovdje.

 

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE LISTE USPJEŠNOSTI PRI UPISU STUDENATA U PRVU GODINU IZVANREDNIH STUDIJA FIZIOTERAPIJE, SESTRINSTVA I MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

 

STUDIJ

UVJETI UPISA

KRITERIJI ZA LISTU USPJEŠNOSTI

DODATNI UVJET

FIZIOTERAPIJA

završena srednja škola u trajanju od najmanje 4 godine

 

55%

·         opći uspjeh u svim razredima srednje škole

·          ocjene na završnom ispitu – maturi

45%

• ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole

·         ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu

 

SESTRINSTVO

·  završena srednja škola medicinske sestre ili primalje

·  posjedovanje Odobrenja za samostalan rad na poslovima medicinske sestre ili primalje

 

55%

·         opći uspjeh u svim razredima srednje škole

·         ocjene na završnom ispitu – maturi

45%

• ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole

• ocjene iz Anatomije i fiziologije

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

·  završena srednja škola za zdravstveno laboratorijske tehničare

·  posjedovanje Odobrenja za samostalan rad na poslovima zdravstveno laboratorijskog tehničara

 

 55%

 

• opći uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/

• ocjene na završnom ispitu – maturi

 

 

45%

•         ocjene iz predmeta Medicinska biokemija,  Mikrobiologija i parazitologija, Laboratorijska hematologija, Imunohematologija i transfuziologija, Citološke i histološke tehnike

 

Potvrdnica pripadajućeg liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

 

Kompletan natječaj pogledajte ovdje.

 

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta:  www.zvu.hr.