UPISNE KVOTE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AK. GODINI  2018./19.

 

SPECIJALISTIČKI DIPL. STUDIJ

Izvanredni

Ukupno

JAVNO ZDRAVSTVO

40

40

KLINIČKO SESTRINSTVO

40

40

PSIHIJATRIJSKO SESTRINSTVO

40

40

MENADŽMENT U SESTRINSTVU

40

40

 

Napomena

Nastava pojedinog studijskog programa izvoditi će se ukoliko studij upiše najmanje 30 studenata.