Studenti diplomskog studija koji žele završiti cijeli studij u drugoj državi sudionici u programu mogu zatražiti zajam koji će im pomoći u pokrivanju troškova. Zajmovima  za  diplomske studije Erasmus+  potencijalnim  studentima  diplomskih  studija omogućit će se pristup zajmovima kojima će se podržati njihovi studiji u inozemstvu za vrijeme razdoblja provedbe programa Erasmus+.

Iznosi i svrha zajma Zajmovi iznose do 12 000 EUR za jednogodišnji diplomski studij I do 18   000 EUR za dvogodišnji diplomski studij te mogu obuhvaćati troškove života i   školarine u bilo kojoj od 33 države sudionice u programu Erasmus+
Kriteriji prihvatljivosti Kako bi bili prihvatljivi studenti moraju:

–            biti rezidenti jedne od država sudionica u programu   Erasmus+.

–            uspješno završiti prvi ciklus visokog obrazovanja   (prvostupnik ili jednakovrijedni stupanj)    i  moraju  biti    primljeni  u  program    2  ciklusa  (diplomska ili  jednakovrijedna razina)  u    ustanovi  visokog  obrazovanja    (UVO)  koja  je    dobila Povelju  Erasmus  za visoko obrazovanje(ECHE).

Diplomski (ili jednakovrijedni) studij koji planiraju upisati mora   ispunjavati sljedeće

kriterije:

–            mora se izvoditi u državi koja je različita od   države prebivališta studenata i u kojoj su student dobili diplomu o završenom   preddiplomskom studiju (ili jednakovrijednu diplomu kojom dobivaju pristup   diplomskom programu)

–            mora biti program nakon kojeg se stječe diploma

Kome predati zahtjev? Izravno bankama sudionicama ili poduzećima koja nude studentske   zajmove

.

Više informacija dostupno je na stranicama Europske komisije  Erasmus+ Master loan