Zdravstveno veleučilište posjetilo Zdravstveni fakultet iz Ljubljane na sastanku oko razvoja suradnje na području izdavaštva i znanosti

Dana 28.6.2018. dekan Zdravstvenog fakulteta iz Ljubljane primio je u posjet prodekana za znanost i izdavaštvo doc.dr. A.Racz-a čime je nastavljen razvoj dosadašnje uspješne suradnje dviju ustanova. Dekan doc. dr. A. Strac uvodno se zahvalio Zdravstvenom veleučilištu na suradnji koja se razvijala nakon ovogodišnjih konstruktivnih susreta dekana triju visokoškolskih ustanova (ZVU, Zagreb; ZF, Ljubljana;  FZS, Rijeka), a koja se ogledala i na segmentu stručno znanstvene suradnje i izdavaštva što je i bila glavna tema ovog susreta. ZF cijeni podršku koju je ZVU dao studenskoj konferenciji (10. študentska konferenca Zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo) koja je održana 18.5.2018. te znanstveno stručnoj konferenciji HealthOnline 2018 (2. mednarodno znanstveno konferenco HealthOnline2018). Na tragu činjenice da je dekan ZF Doc. dr. A. Starc, a prema odluci SV ZVU, u ovoj godini aktivno uključen u rad uredništva JAHS na poziciji zamjenika glavnog urednika, dogovorena je snažnija promocija časopisa koje izdaje ZVU na njihovoj visokoškolskoj ustanovi,  te podrška kroz slanje originalnih znanstvenih radova na objavu, pri čemu je važno da, iako još JAHS nije indeksiran u međunarodnim bazama, u Sloveniji radovi objavljeni u JAHS-u i CNJ se vrednuju određenim brojem bodova pri izborima pristupnika u znanstveno nastavna zvanja. Prodekan (za študijske zadeve) doc. dr. Miroljub Jakovljević pohvalio je uspješnu suradnju prilikom izdavanja udžbenika Klaić, Jakuš Fizioterapijska procjena (ZVU, Zagreb, 2017) na kojoj je bio angažiran kao recenzent. Tijekom obilaska ustanove koja zapošljava 117 djelatnika i školuje prema podacima za 2015. godinu,  1440 studenata na preddiplomskim i 175 studenata na diplomskim (magistarskim) studijima kroz ukupno  7 studijskih programa  (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) posebno su predstavljeni opremljeni laboratoriji u kojima se provodi 37 aktivnih znanstvenih projekata i naglašena znanstvena produkcija sa ukupno 62 znanstvena rada u 2017. godini od kojih 32 u časopisima sa IF većim od 2, te 28 radova u časopisima s IF između 0,5 -2, te snažna dolazna i odlazna mobilnost nastavničkog kadra i studenata.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!