STUDENTI KOJI SU ODABRALI OPCIJU (2) UPIS ODRADITI DOLASKOM NA UPIS NA VELEUČILIŠTE U ZA TO PREDVIĐENOM TERMINU.

 

1. Uplata troškova upisnine

       Uplatiti troškove upisnine u iznosu od 450,00 kn (četristo pedeset kuna) na IBAN:HR6623600001101354739 u rubrici Poziv na broj potrebno je navesti HR69 40045-OIB a koja sadrži:

  • sufinanciranje izdavačke djelatnosti
  • osiguravanje studenata u slučaju nezgode
  • izrada studentske iksice
  • eIndex
  • drugi administrativni troškovi

 

2. Uplata školarine za Izvanredne studente

Ukupna cijena školarine za ak. godinu 2020./2021. iznosi 9.240,00 kn. Školarina se može uplatiti u deset jednakih dijelova, a Naputak o uplati školarina objavljen je na web stranici Zdravstvenog veleučilišta. Pri upisu kandidat je dužan uplatiti minimalno dvije rate školarine u iznosu 1.848,00 Kn.

Studenti koji obročno plaćaju školarinu dužni su postupiti po Uputi o načinu plaćanja školarine na Zdravstvenom veleučilištu, a sukladno pozivima na broj u privitku:

r. b.

Iznos

Izvanredni stručni studij sestrinstva

Izvanredni stručni studij fizioterapije

Izvanredni stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

Poziv na broj

Poziv na broj

Poziv na broj

1.

924,00 Kn

HR67 OIB-1121-201

HR67 OIB-623-201

HR67 OIB-24-201

2.

924,00 Kn

HR67 OIB-1121-202

HR67 OIB-623-202

HR67 OIB-24-202

 

r. b.

Iznos

Izvanredni stručni studij radiološke tehnologije

Izvanredni stručni studij sanitarnog inženjerstva

Dislocirani izvanredni stručni studij fizioterapije

(Pakrac)

Poziv na broj

Poziv na broj

Poziv na broj

1.

924,00 Kn

HR67 OIB-627-201

HR67 OIB-628-201

HR67 OIB-6361-201

2.

924,00 Kn

HR67 OIB-627-202

HR67 OIB-628-202

HR67 OIB-6361-202

 

Epidemiološke preporuke

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz Corona virus (Covid-19) kandidat ili njegov opunomoćenik (u daljnjem tekstu Kandidat) koji pristupa upisu dolaskom na Veleučilište dužan se je pridržavati slijedećih odredbi:

  1. Kandidat prije polaska na Veleučilište mjeri tjelesnu temperaturu te ukoliko je ista veća od 37,2C ne dolazi na Veleučilište. Ukoliko se tjelesna temperatura potraje u narednim danima preporuča se da se javi svom liječniku obiteljske medicine.
  2. Kandidat dolazi na Veleučilište
  • Dezinficira ruke na za to predviđenoj lokaciji na ulazu
  • Djelatnik Veleučilišta upućuje kandidata na upis.
  • Tijekom boravka na Veleučilištu molimo da se održava socijalna distanca od 1,5 metara.

Nošenje maski je obavezno.

 

Slijedeći koraci