Kliničke vježbe II
Kratica: KV26352L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 165(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Lukrecija Jakuš
Pred. Nikolino Žura
Izvođači: Snježana Benko dipl. physioth. ( Kliničke vježbe )
Pavica Gorupić vft. ( Kliničke vježbe )
Darko Hadži-Tomov bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Anđa Klarić vft. ( Kliničke vježbe )
Branka Margitić bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Marija Mikša Stašević vft. ( Kliničke vježbe )
Pred. Darko Milaščević ( Kliničke vježbe )
Dragica Pavelić vft. ( Kliničke vježbe )
Saša Pović bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Helena Rašić bacc. physioth. ( Kliničke vježbe )
Vesna Rončević vft. ( Kliničke vježbe )
V. pred. Snježana Schuster ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Fizikalni čimbenici u terapiji: Elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, balneologija i klimatologija.
Terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije, aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
Tehnike manualne terapije: Provođenje tehnika manualne terapije u kliničkim uvjetima: terapijska masaža, masaža vezivnog tkiva, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, manualna trakcija, mobilizacija i manipulacija zglobova, mobilizacija i manipulacija mekog tkiva.
Respiratorna terapija: tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.
Funkcionalni trening brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života.
Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme: primjena adaptivne opreme: pomagala: štake, štapovi, hodalice, kolica, statičke i dinamičke udlage; primjena ortotičke opreme: udlage, trake, ulošci; zaštitna oprema: trake, zaštitni povoji, jastuci; primjena potporne opreme: potporni povezi, kompresivni povoji, korzeti, ovratnici, elastični zavoj.
Primjena tehnika facilitacije, inhibicije i stimulacije u okviru terapijskog procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grozdek, G. i sur.: Temelji medicinske masaže. Zagreb: Hrvatska udruga fizioterapeuta, 1998.
2. Jakuš, L. i sur.: Terapijske vježbe ? nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
3. Jakuš, L. i sur.: Principi i postupci primjene manipulativne terapije ? nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
4. Jakuš. L. i sur. : Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme ? nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
5. Crc, M. i sur. : Principi i postupci primjene respiratorne terapije ? nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
6. S. Schuster i sur: Vodič kroz kliničke vježbe. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008
Preporučena literatura:
7. HZF: Vodič za kliničku praksu fizioterapeuta. Zagreb: HZF, 2004.; http://www.hzf.hr/pdf/VODIC.ppt)
Preduvjeti za upis predmeta:
Upisan : Fizioterapija I
Upisan : Fizioterapija II
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže