Stručna praksa II (2)
Kratica: SP26952L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 75(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vjeročka Šantek
Izvođači:
Opis predmeta: Stručna praksa II koncipirana je kao praktična nadogradnja na sadržaje stručnih kolegija prve i druge godine studija. Naglasak u provedbi stručne prakse II je uz radno-terapijsku procjenu i planiranje radno-terapijske intervencije i provedba radno-terapijske intervencije. Studenti kroz stručne kolegije prve i druge godine studija stječu određena stručna znanja i vještine kroz predavanja, seminarsku nastavu, metodičke, te kliničke vježbe. Svrha stručne prakse II je uvježbavanje usvojenih znanja i vještina radno-terapijskog procesa u različitim područjima struke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šantek V. (2009.). Nastavni materijali ? interna skripta. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
Preporučena literatura:
2. Meriano, C., Latella, D. (2007): Occupational Therapy Interventions: Function and Occupations. Slack Incorporated
3. Dunn, W.W. (2000): Best Practice Occupational Therapy: In Community Service with Children and Families. Slack Incorporated
4. Stein F., Soederback I., Cutler S., Larson B. (2006): Occupational Terapy and Ergonomics: Applying Ergonomic principles to Everyday Occupation in the Home and Work. Whurr Publishers
5. Stack P. J. (2006.): Art Therapy Activities: A Practical Guide for Teachers, Therapists And Parents (Plastic Comb). Charles C. Thomas Publisher Ltd. Illinois
6. Christiansen C. (Ur). (2000): Ways of Living: Self-Care Strategies for Special Needs. AOTA
Preduvjeti za upis predmeta:
Upisan : Aktivnosti samozbrinjavanja
Upisan : Radna terapija u pedijatriji
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže