Menadžment u sestrinstvu, Izborni predmeti za akademsku godinu 2012/2013

Semestar 1
[568] SpecSM Izborni predmeti 1. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
BLJPSESM Bioetika i ljudska prava 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
RKIZSESM Razvoj ljudskog kapitala i investiranje u zdravlje 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
Semestar 2
[569] SpecSM Izborni predmeti 2. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
PZPMSESM Promocija zdravlja - pristup i metode 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
UPSUSESM Upravljanje sukobima 20 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
Semestar 3
[573] SpecSM Izborni predmeti 3. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
MNGISESM Menadžment istraživanja i inovacija 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
UKZNSESM Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj njezi 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
Semestar 4
[575] SpecSM Izborni predmeti 4. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
UPRZSESM Upravljanje rizicima 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
UPSTSESM Upravljanje stresom 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje