SANITARNOG INŽENJERSTVA, Izborni predmeti za akademsku godinu 2012/2013

Semestar 1
[1456] SpecSA Izborni predmeti 1. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
AIMSSSAS Alergeni-identifikacija, mjerenje, sanacija 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2.0
EKPSSSAS Ekološka psihologija 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2.0
ZABKSSAS Zdravstveni aspekti bazena za kupanje 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2.0
Semestar 3
[1457] SpecSA Izborni predmeti 3. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
KAUOSSAS Karcinogeni u okolišu 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3.5
MEUOSSAS Metali u okolišu 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3.5
PESTSSAS Pesticidi 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3.5
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje