Laureati: 2013. godina

Nagrađeni laureati Zdravstvenog veleučilišta za 2013. godinu

Na svečanoj sjednici, prilikom 47. obljetnice Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, nagrade su primile slijedeće osobe:

Prof.dr.sc. Theodor Dürrigl

Rođen u Zagrebu 10.10.1926. Osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i Medicinski fakultet završio u Zagrebu, diplomirao 1953.

Ružica Gračak Babuš, vms.

Rođena 27. 11.1950. god. u Vugrovcu kraj Zagreba. U Zagrebu je završila Srednju medicinsku školu 1969. a Višu medicinsku školu 1973 Po završetku srednje škole zaposlila se na pedijatriji u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu.

 

Prof.dr.sc. Predrag Keros

Prof. dr. sc. Predrag Keros rođen je u Zagrebu 1933. godine. Diplomirao je 1958. godine u Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a potom je završio poslijediplomski studij eksperimentalne biologije u Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te je obranio magistarski rad 1970. godine. Završio je specijalizacije iz opće kirurgije (1965.), ortopedije (1969.) i neurokirurgije (1978.).
 

Krajcar Darko, san.ing.

Krajcar Darko, san.ing. rođen je u Zagrebu 1949. Po završenoj srednjoj zdravstvenoj školi (smjer sanitarni tehničar), zaposlio se 1968. godine i nastavio obrazovanje uz rad. Na Višoj školi za zdravstvene tehničare i medicinske sestre u Zagrebu diplomirao je 1984. godine i stekao zvanje sanitarnog inženjera.

 

Vesna Momčinović, prof.

Rođena u Krasnom 1938 godine. Od 1982-1984 radila je kao tajnica dekana Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Lj. Čečuka. 1984. izabrana za predavača francuskog i engleskog jezika na Višoj medicinskoj školi i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 

Dragica Obad

Rođena 01.01.1941. Kučanci, Donji Miholjac, R. Hrvatska. Završila je srednju Učiteljsku školu. Na tadašnjoj Višoj školi za medicinske sestre i tehničare u Zagrebu zaposlena je od 1975. godine gdje je radila do spajanja Više medicinske škola sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagreb te po odvajanju i osamostaljivanju Zdravstvenog veleučilišta.
 

Mr.sc. Ante Petrušić

Rođen 1944. godine u Bijači. 1963. godine upisao a 1969. godine – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po izboru dekana Medicinskog fakulteta nagrađen je za uspjeh na studiju. Pripravnički staž odradio u KBC “Zagreb” i u DZ “Ivanić Grad”, te položio stručni ispit.
 

 

Mr.sc. Željko Slemenšek

Rođen 1941 u Sisku. Osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet završio je u Zagrebu. Poslije položenog stručnog ispita zapošljava se u Gradskom sekretarijatu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb kao sanitarni inspektor. 1975. godine zapošljava se u Ministarstvu zdravstva kao sanitarni inspektor,a od 1980-1990 obnašao je dužnost Glavnog republičkog sanitarnog inspektora.
 

Ljerka Tomažić, prof.

Rođena u Zagrebu 03. listopada 1942. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završava u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studira Njemački jezik i književnost kao A predmet i Komparativnu književnost kao B predmet.
 

Prof.dr.sc. Zdenko Volner

Rođen 1947 godine u Rijeci, osnovnu školu i gimnaziju polazio u Zagrebu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine. Znanstveni stupanj magistra iz područja mikrobiologije postigao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977. godine. Specijalizirao iz područja kliničke farmakologije na Veterinarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Obranom disertacije 1985. postao doktor farmaceutskih znanosti na Sveučilištu u Ljubljani.