Laureati: 2012. godina

Nagrađeni laureati Zdravstvenog veleučilišta za 2012. godinu

Na svečanoj sjednici, prilikom 46. obljetnice Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, nagrade su primile slijedeće osobe:

Doc.dr.sc. Vladimir Babuš

Rođen je 24. lipnja 1932. u Malom Ravenu kod Križevaca. Nakon klasične gimnazije u Zagrebu odlazi u vojsku, a onda 1955. upisuje Medicinski fakultet gdje je diplomirao 1961. godine.

Biserka Neda Bratoš

Rođena 21.03.1943. u Zagrebu, osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Zagrebu. 1969. diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.  Kao apsolventica stažirala je u Općoj bolnici „Ozren Novosel“ u Zagrebu, a nakon diplomiranja zapošljava se u Zavodu za dijabetes Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. 

 

Doc.dr.sc. Mira Cigula

Rođena 1937. u Pakracu. Gimnaziju je završila 1956.u Zagreb, a Prehrambeno- biotehnološki fakultet 1963. Od 1963. do 2002. zaposlena u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao suradnik na projektu, asistent, znanstveni asistent te docent na Katedri za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada.
 

Vera Došen, prof.

Rođena je 29. svibnja 1940. god u Lovincu, živi i školuje se u Zagrebu.  1960. god završava srednju školu za fizikalnu medicinu, zatim Višu školu smjer „Fizikalna terapija“, te Fakultet za defektologiju – smjer „Tjelesna invalidnost i mentalna retardacija“.  Pripravnički staž odrađuje u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju RH pri kliničkoj bolnici „Dr. Mladen Stojanović“.

 

Desanka Grubić Jakupčević, dr.med.

Rođena 22 ožujka 1948. u Zagrebu. Osnovnu školu „A. Šenoe“, Nižu muzičku školu „V.Lisinski“ i I Gimnaziju završila u Zagrebu 1973. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1978. Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije Međunarodni tečaj neurorazvojne terapije (osnovni i baby) završila 2004.
 

Nikša Končurat, inž.med.rad.

Rođen 21. kolovoza 1955. godine u Rijeci. Završio osnovnu i srednju školu u Zagrebu, upisao 1976. godine Višu školu za medicinske sestre i zdravstve tehničare u Zagrebu odsjek radioloških tehničara, a diplomirao 1980. godine
 

s. Beatrica Kvakar

Rođena 10. kolovoza 1951. g. u Šopronu, općina Kalnik, Hrvatska. U Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga je stupila 1966. godine, nakon čega radi ondašnjih političkih prilika odlazi u Zemun, gdje 1967. započinje srednju medicinsku školu, koju završava 1971.
 

 

Milka Rogić

Rođena u Zagrebu 12.svibnja 1945. Završila srednju školu za medicinske sestre Vinogradskoj ulici.  1964. Zapošljava se na Internoj klinici tadašnje Opće bolnice „dr. Ozren Novosel“ sada KB Merkur, gdje ubrzo postaje sestra odsjeka /odjela.  1968. upisuje Višu školu za medicinske sestre u prvoj generaciji škole. Sudjeluje u osnivanju intenzivne njege općeg tipa, te koronarne jedinice na Internoj klinici, gdje i radi od 1973. do 1983.
 

Marija Šipek

Rođena 8. rujna 1936. u Studencima (Imotski), osnovnu školu i gimnaziju završila Koprivnici. Po završetku gimnazije 1955 zapošljava se u tvornici „Podravka“, gdje radi na poslovima obračuna plaća, a zatim i u knjigovodstvu. Dolaskom u Zagreb 1958. godine zapošljava se u Željezničkom transportnom poduzeću Zagreb i radi na poslovima financijsko- knjigovodstvene struke.
 Iva Kihalić, studentica 3. godine studija fizioterapije

Rođena 20.rujna 1988. u Glini. Živi u Petrinji. Osnovnu školu završila u Glini, a srednju školu-smjer zubni tehničar u Zagrebu. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer fizioterapije upisala 2009.godine.
 

Drago Nikolić, student 3. godine studija radiološke tehnologije

Rođen 24.rujna 1989. u Zenici. Osnovnu i srednju školu za medicinske sestre završio je u Zagrebu. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer radiološka tehnologija upisuje 2009. godine. Obnaša dužnost studentskog pravobranitelja i član je Stručnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta.

 


Vrh stranice