Laureati: 2015. godina

Nagrađeni laureati Zdravstvenog veleučilišta za 2015. godinu

Na svečanoj sjednici, prilikom 49. obljetnice Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, nagrade su primile slijedeće osobe:

Prim.mr.sc. Željko Baklaić

Željko Baklaić rođen je 1945. godine u Zagrebu  gdje završava srednjoškolsko obrazovanje 1971. diplomira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  1976. završio specijalizaciju iz epidemiologije, a 1979. stječe naslov magistra medicinskih znanosti iz područje epidemiologije. 

 

Irena Klaić, prof. vft. bobath terapeut viši predavač

Irena Klaić, prof. rođena je 8. veljače 1971. godine u Livnu. Školovala se i živjela je u Zagrebu. Već sa četrnaest godina kao učenica Zdravstvenog obrazovnog centra u Zagrebu započela jesvo je putovanje u fizioterapiju, a potom kao studentica fizioterapije na Višoj medicinskoj školi u Zagrebu.
 

Primarius mr.sc. Zoran Klanfar

Zoran Klanfar rođen je 1948. godine u Zagrebu. Maturirao je 1967. god. u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji i diplomirao 1972. god. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni vijek proveo je u dvije zagrebačke zdravstvene ustanove. Zaposlio se i započeo specijalizaciju iz radiologije 1975. god. u Institutu za tumore a od 1980. god. radio je u KBC-u Sestre milosrdnice gdje je ostao do umirovljenja. Tijekom profesionalne karijere stekao je stručno zvanje specijaliste radiologa i supspecijaliste intervencijske radiologije te počasno zvanje primarijusa.
 

Ružica Petrak

Ružica Petrak rođena je 18. veljače 1947. godine u Dugom Selu gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu za medicinske sestre završila je 1966. godine u Zagrebu, a na Višoj školi za medicinske sestre i tehničare diplomirala je 1976. godine. U Klinici za psihijatriju KBC Zagreb radila je od 1966. do 2010. godine kada odlazi u mirovinu.
 

Dragica Šimunec

Dragica Šimunec rođena je 12.2.1950. u Maču. Završila je srednju i višu medicinsku školu u Zagrebu. Kao medicinska sestra radila je u Velikoj Britaniji i Australiji te u Klinici za kirurgiju i u Klinici za bolesti srca Kliničkog bolničkog centra Zagreb gdje je bila glavna sestra.