Laureati: 2010. godina

Nagrađeni laureati Zdravstvenog veleučilišta za 2010. godinu

Na svečanoj sjednici, prilikom 44. obljetnice Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, nagrade su primile slijedeće osobe:

Dr. Egidio Čepulić

Dr. Egidio Čepulić rođen je u Zagrebu 1946. godine, maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu gdje je završio i Medicinski fakultet, na kojem je položio i specijalistički ispit iz Radiologije. Stupanj magistra znanosti stekao 1980. godine,a naslov "primarius" 1986. godine. Radio je na Zavodu za kliničku onkologiju KBC Rebro...

Prof.dr.sc. Zvonimir Jakobović

Prof. Zvonimir Jakobović rođen je 1937. godine , studirao je na Elektrotehničkom, Prirodoslovno-matematičkom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je fiziku i matematiku, te eksperimentalnu fiziku, a magistrirao i doktorirao informacijske znanosti. Radio je kao asistent u Zavodu za fiziku i matematiku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao urednik Tehničke enciklopedije i rukovoditelj odjela u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža a u zvanju leksikografskoga savjetnika.

Prof. Luka Kovačić

Prof. Luka Kovačić, specijalist je socijalne medicine i redoviti profesor Medicinskog fakulteta. Rođen je 1940. godine u Đurđevcu. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1965. godine, magistrirao 1972. godine, 1974. godine položio specijalistički ispit i 1983. godine stekao doktorat znanosti. Stručno se usavršavao u Baltimore-u, Alma-Ati te bio na stručnim boravcima u Škotskoj , SAD , Indiji, Nigeriji i Iranu.
 

Ilija Mojsović, dipl. iur.

Gospodin Ilija Mojsović rođen je 1936. godine u Subotici. Osnovnu školu i gimnaziju polazio je u Slovačkoj i maturirao na slovačkoj gimnaziji u Bačkom Petrovcu 1956. godine. Nakon toga preselio se u Zagreb, gdje je upisao i završio Pravni fakultet i zaposlio se u plućnoj bolnici Brestovac na Sljemenu, koja je tada bila dio Zavoda za tuberkulozu.

 Kristina Jurić, studentica 3. godine radne terapije

Kristina Jurić, rođena 22. ožujka 1987. u Gradačcu. Živim u Kutini. Osnovnu i srednju školu završila u Kutini. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer radne terapije upisala 2007. godine.

 

Natali Klarić, studentica 3. godine radne terapije

Natali Klarić, rođena 26. prosinca 1987. u Bihaću. Živim u Petrinji. Završila osnovnu školu u Petrinji, a srednju u Topuskom. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer radne terapije upisala 2007. godine.

 

Josip Knezić, student 3. godine radne terapije

Josip Knezić, rođen 1. ožujka 1988. u Zagrebu. Živi u Oroslavju Osnovnu školu završio u Oroslavju. Srednju školu, smjer fizioterapije završio u Bedekovčini.  Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, smjer radne terapije upisalo 2007. godine, te studij fizioterapije 2009. godine.

Ksenija Pešut, studentica 3. godine radne terapije

Ksenija Pešut, rođena 9. lipnja 1988. u Sisku. Živim u Petrinji. Osnovnu školu završila u Petrinji, srednju školu u Topuskom. Zdravstveno veleučilištu Zagrebu, smjer radne terapije upisala 2007. godine.
 

Barbara Tomašić, studentica 3. godine radne terapije

Barbara Tomašić, rođena u Varaždinu 01.07.1986. Maturirala sam 2005. u Medicinskoj školi Varaždin, smjer fizioterapije, nakon čega sam odradila pripravnički staž u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama. Studij radne terapije upisala sam 2006. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Diplomirala s odličnim uspjehom 2010. godine.
 


Vrh stranice