Zdravstveno veleučilište, Nastavni program za akademsku godinu 2012/2013

otvori svezatvori sve
+Studij : FIZIOTERAPIJE
Vrsta studija: Stručni specijalistički diplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 4 semestra
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže