Arhiva | December, 2015

(Hrvatski) Pročelnica Katedre za zdravstvenu njegu Dr.sc. Jadranka Pavić 11.12.2015. obranom disertacije Prediktori subjektivne dobrobiti i školskoga uspjeha zagrebačkih adolescenata povezani s gledanjem televizije stekla naziv: doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Pročelnica Katedre za zdravstvenu njegu Dr.sc. Jadranka Pavić 11.12.2015. obranom disertacije Prediktori subjektivne dobrobiti i školskoga uspjeha zagrebačkih adolescenata povezani s gledanjem televizije stekla naziv: doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti Nastavi čitati →

(Hrvatski) Demonstratori i studenti pripremaju osteološki materijal za korištenje u nastavi

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Demonstratori i studenti pripremaju osteološki materijal za korištenje u nastavi Nastavi čitati →

(Hrvatski) Svečanom sjednicom Stručnog vijeća 16.12.2015. ZVU zakoračili u 50. godinu kontinuiranog uspješnog rada i postojanja

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Svečanom sjednicom Stručnog vijeća 16.12.2015. ZVU zakoračili u 50. godinu kontinuiranog uspješnog rada i postojanja Nastavi čitati →

(Hrvatski) Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof.dr. Vedran Mornar svečano uručio Odluku o proglašenju znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI)

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof.dr. Vedran Mornar svečano uručio Odluku o proglašenju znanstvenih centara izvrsnosti (ZCI) Nastavi čitati →

(Hrvatski) Održana su predavanja prof.dr. Andree Cvitković Roić na kojem je istaknuta suradnja sa Zdravstvenim veleučilištem u Zagrebu

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Održana su predavanja prof.dr. Andree Cvitković Roić na kojem je istaknuta suradnja sa Zdravstvenim veleučilištem u Zagrebu Nastavi čitati →

(Hrvatski) Erasmus+: Nastavnica studija sestrinstva Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Republika Slovenija, posjetila Zdravstveno veleučilište

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Erasmus+: Nastavnica studija sestrinstva Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Republika Slovenija, posjetila Zdravstveno veleučilište Nastavi čitati →

(Hrvatski) U svečanoj Preporodnoj dvorani Narodnog doma HAZU 8.12.215. održana promocija prvostupnika i diplomanata Zdravstvenog veleučilišta

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) U svečanoj Preporodnoj dvorani Narodnog doma HAZU 8.12.215. održana promocija prvostupnika i diplomanata Zdravstvenog veleučilišta Nastavi čitati →

(Hrvatski) Održan je Dan otvorenih vrata Zdravstvenog veleučilišta…

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Održan je Dan otvorenih vrata Zdravstvenog veleučilišta… Nastavi čitati →

(Hrvatski) Sudjelovanje studenata specijalističkih diplomskih stručnih studija „Menadžment u sestrinstvu“, „Kliničko sestrinstvo“ i “Psihijatrijsko sestrinstvo” na Sestrinskom danu u sklopu međunarodnog Kongresa Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015.-2030. Futur Z

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Sudjelovanje studenata specijalističkih diplomskih stručnih studija „Menadžment u sestrinstvu“, „Kliničko sestrinstvo“ i “Psihijatrijsko sestrinstvo” na Sestrinskom danu u sklopu međunarodnog Kongresa Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015.-2030. Futur Z Nastavi čitati →

(Hrvatski) Martina Cipan, asistentica Katedre za fizioterapiju uspješno je završila Specijalistički stručni studij fizioterapije

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Comments Off on (Hrvatski) Martina Cipan, asistentica Katedre za fizioterapiju uspješno je završila Specijalistički stručni studij fizioterapije Nastavi čitati →