PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (P)
Dr. sc. Biserka Sedić

8.00 – 10.15

Škola za medicinske sestre
Mlinarska 34
Amfiteatar

Zdravstvena njega odraslih II (P)
Dr.sc. Sonja Kalauz
Irena Benko, dipl. med. techn.

10.30 – 12.00

Amfiteatar
Rockfellerova 2

Zdravstvena njega u zajednici (P)
Jadranka Pavić, prof.
Mara Županić, dipl. med. techn.

12.15 – 14.30

Ksaver 196a
Dvorana 403

Klinička medicina III
Otorinolaringologija (P)
Prof.dr..sc. Marin Šubarić

15.15. – 16.45

Škola za medicinske sestre
Mlinarska 34
Amfiteatar

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Klinička medicina III
Kirurgija (P)
Prof. dr. sc. Bojan Biočina

8.30 – 10.45

KB Dubrava
Amfiteatar

Zdravstvena njega u zajednici (S)
Jadranka Pavić, prof.
Mara Županić, dipl. med. techn.

12.00 – 13.30
Grupa 1

 

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 303

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

12.00 – 13.30
Grupa 2

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 209

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama (S)
Jadranka Pavić, prof.

13.45 – 15.15
Grupa  3

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 210

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

13.45 – 15.15
Grupa  4

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 209

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama (P)
Jadranka Pavić, prof.

15.30 – 17.00

Zdravstveno veleučilište
Mlinarska 38
Dvorana 2

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama (S)
Jadranka Pavić, prof.

17.15 – 18.45
Grupa 4

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 210

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

8.00 – 9.30
Grupa 3

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 209

Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika (P)
Dr.. sc. Biserka Sedić

9.45– 12.00

Škola za medicinske sestre
Mlinarska 34
Amfiteatar

Zdravstvena njega odraslih II (P)
Dr.sc. Sonja Kalauz
Irena Benko dipl. med. techn.

12.15 – 14.30

Zdravstveno veleučilište
Mlinarska bb
Amfiteatar

Počinje 12.10.2011.
Klinička medicina IV
Mentalno zdravlje i psihijatrija (P)
Prof. dr. sc. Mirjana Grubišić – Ilić

15.00 – 17.15

Zdravstveno veleučilište
Mlinarska bb
Amfiteatar

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Zdravstvena njega u zajednici (S)
Jadranka Pavić, prof.
Mara Županić, dipl. med. techn.

07.30 – 09.00
Grupa 3

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 303

Koordinacija i supervizija zdravstvene njege (P)
Dr. sc. Sonja Kalauz

9.00 – 11.15

Škola za medicinske sestre
Mlinarska 34
Amfiteatar

Zdravstvena njega u zajednici (S)
Jadranka Pavić, prof.
Mara Županić, dipl. med. techn.

11.30 – 13.00
Grupa 2

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 209

Zdravstvena njega u zajednici (S)
Jadranka Pavić, prof.
Mara Županić, dipl. med. techn

11.30 – 13.00
Grupa 4

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 210

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

11.30 – 13.00
Grupa 3

Zdravstveno veleučilište
Mlinarska 38
Seminarska

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

13.15 – 14.45
Grupa 1

Zdravstveno veleučilište
Mlinarska 38
Seminarska

Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

15.00 -16.30
Grupa 4

Zdravstveno veleučilište
Mlinarska 38
Seminarska

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Koordinacija i supervizija zdravstvene njege (P)
Dr. sc. Sonja Kalauz

8.00 – 9.30

Zdravstveno veleučilište
Mlinarska 38
Dvorana 2

Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

10.00 – 11.30
Grupa 1

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 303

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama (S)
Jadranka Pavić, prof.

10.00 – 11.30
Grupa 2

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 210

Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika (S)
Dr. sc. Biserka Sedić

11.30 – 13.00
Grupa 2

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 303

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama (S)
Jadranka Pavić, prof.

11.30 – 13.00
Grupa 1

Zdravstveno veleučilište
Ksaver 209
Dvorana 210

Javno zdravstvo (P)
Gordana Pajan Lehpaner, dr. med.

13.15 – 15.30

Škola za medicinske sestre
Mlinarska 34
Amfiteatar

Popis studenata i raspored po grupama možete pronaći ovdje.

 

NAPOMENA
PREDAVANJA PREMA RASPOREDU POČINJU 04.10. 2011.

Nastava iz Zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika počinje od 10. 10.2011., predavanja traju do 14.11.2011., a seminari do 02.12.2011.
Predavanja iz Zdravstvene njege u zajednici počinje od 10.10.2011., predavanja traju do 14.11.2011., a seminari počinju 04.10.2011. a traju do 25.11.2011.
Nastava iz Zdravstvene njege odraslih II  traje do 16.11. 2011..
Nastava iz Koordinacije i supervizije zdravstvene njege traje do 11.11. 2011.
Nastava iz Javnog zdravstva traje do 09.12.2011.
Nastava iz Kliničke medicine III (Kirurgija) počinje od 04.10.2011., a traje do 29.11. 2011..
Nastava iz Kliničke medicine III (Otorinolaringologija) počinje od 10.10.2011., a traje do 14.11.2011.
Nastava iz Kliničke medicine IV (Mentalno zdravlje i psihijatrija) počinje od 12.10.2011. traje do 14.12.2011.
Nastava iz Zdravstvene njege osoba s posebnim potrebama traje do 29.11.2011., a seminari traju do 25.11.2011.
Nastava iz Zdravstvene njege gerijatrijskih bolesnika počinje 05.10.2011., a traje do 02.11.2011.  a seminari  počinju 12.10.2010. i traju do 02.12.2011.
Kliničke vježbe počinju 05. 12. 2011.. Raspored vježbi će biti naknadno izvješen.

Voditeljica studija sestrinstva
Štefanija Ozimec Vulinec, prof.