Sorry, this entry is only available in Croatian.

Opće informacije

U okviru Erasmus+ programa i Ključne aktivnosti 1 (KA131) – nastavno i nenastavno osoblje Zdravstvenog veleučilišta može provesti period mobilnosti u inozemstvu u svrhu:

 • podučavanje (nastavno osoblje) – Staff mobility for teaching

 i/ili

 • osposobljavanja (nastavno i nenastavno osoblje) – Staff mobility for training

 

Osoblje može primiti financijsku potporu za period mobilnosti od minimalno 2 dana do maksimalno 2 mjeseca. Mobilnost se može ostvariti u sljedećim državama:

 

Države članice Europske unije (EU)

 

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Njemačka

Estonija

Irska

Grčka

Španjolska

Francuska

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Finska

Švedska

 

Treće države sudionice u Programu

 

Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska, Srbija

 

Vrste mobilnosti za osoblje

PODUČAVANJE

Mobilnost u svrhu podučavanja, tj. održavanja nastave moguća je prema partnerskim visokoškolskim ustanovama s kojima Zdravstveno veleučilište ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski ugovor (vidi Erasmus+ suradnja).  Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu). Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 8 sati nastave (tjedno). Mora postojati ravnoteža između broja dana provedenih na aktivnosti i sati održane nastave. Ako mobilnost traje duže od jednog tjedna, minimalan broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna. Za mobilnost koja traje duže od tjedan dana minimalni broj sati podučavanja po danu izračunava se množenjem broja dana nepotpunog tjedna sa 8/5. 

U sklopu mobilnosti podučavanja moguće je organizirati dolaznu mobilnost osoblja iz bilo kojeg poduzeća koje posluje u zemlji sudionici programa, javne ili privatne organizacije (kojoj nije dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju) aktivne na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija (uključujući zaposlene doktorande). U slučajevima mobilnosti iz poslovnog sektora prema visokoškolskoj ustanovi, mobilnost se dogovara putem službenog poziva od strane visokoškolske ustanove. Obavezno trajanje mobilnosti je 1 dan i ne postoji minimalni broj sati za održavanje nastave.

 

OSPOSOBLJAVANJE

Mobilnost u svrhu osposobljavanja, tj. stručnog usavršavanja, moguća je na sljedećim ustanovama:

 • partnerskoj visokoškolskoj ustanovia s kojom Zdravstveno veleučilište ima potpisan   Erasmus+ međuinstitucijski ugovor (vidi Erasmus+ suradnja). 
 • partnerskom visokoškolskoj ustanovi, poduzeću ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada

U slučaju osposobljavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta, odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je samo individualnim planom rada te se ne sklapa Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu). Osposobljavanje za nastavno i za nenastavno osoblje može uključivati pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog osposobljavanja, rad prema modelu job-shadowing tj. praćenja rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti.

Nije moguće otići na mobilnost u svrhu osposobljavanja s ciljem istraživanja, izrade doktorskog rada, rada u knjižnici/arhivama (osim za knjižničare) i sl. Sudjelovanje na konferencijama je isključeno.

Mobilnosti u svrhu poučavanja i osposobljavanja mogu se kombinirati te je u tom slučaju minimalan broj sati za poučavanje 4 sata tjedno. 

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.

Kombinirana (blended) mobilnost

Što je kombinirana (blended) mobilnost osoblja?

Takva vrsta mobilnosti podrazumijeva kratkoročnu fizičku mobilnost kombiniranu s obaveznom virtualnom komponentnom prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti.

Kako se organizira?

 • samostalno
 • u okviru kombiniranog intenzivnog programa – Blended Intensive Programme (BIP)*

 

Kome je namijenjena?

 • (ne)nastavnom osoblju koje sudjeluje kao learners ILI kao nastavnici/treneri

Koje je trajanje blended mobilnosti za osoblje?

 • fizički dio mora trajati od 5 do 30 dana (virtualna komponenta nema propisanu dužinu trajanja)

*Kombinirani intenzivni programi (Blended Intensive Programmes)

 • kratki, zajednički i intenzivni tečajevi za nastavno i nenastavno osoblje (tzv. learners)
 • nastavnio/osoblje mogu sudjelovati i kao nastavnici i treneri na takvim programima
 • kratkoročna fizička grupna mobilnost u trajanju od 5 do 30 dana
 • obavezna virtualna komponenta prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti

 

Tko može sudjelovati u mobilnosti

Za odlaznu mobilnost se mogu prijaviti:

      1. za mobilnost u svrhu poučavanja:

 • nastavno osoblje u statusu zaposlenika na Zdravstvenom veleučilištu zaposleni, tj. osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim i nastavnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave,
 • vanjski suradnici koji sa Veleučilištem ima potpisan Ugovor o djelu.

     2. za mobilnost u svrhu osposobljavanja:

 • članovi nastavnog i nenastavnog osoblja zaposleni na Ugovor o radu,
 • vanjski suradnici koji sa Veleučilištem ima potpisan Ugovor o djelu.

(Pod pojmom nenastavnog osoblja smatra se stručno i administrativno osoblje na visokoškolskim ustanovama, npr. djelatnici u referadama, računovodstvu, uredima za međunarodnu suradnju, knjižnicama itd.)

     3. pozvano osoblje iz tvrtki

Za dolaznu mobilnost (održavanje nastave) sastavnice prijavljuju stručnjake iz tvrtki iz programskih zemalja izvan RH. 

Financijska potpora

Pojedinačna financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje uključuje iznose za troškove života i iznose za putne troškove (paušalni iznosi). Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosu koji je odredila EK a ovisno o trajanju mobilnosti u danima i udaljenosti odredišta. Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, dnevnice ne podliježu oporezivanju.

Napomena: Erasmus+ financijska potpora možda neće biti dovoljna za pokrivanje svih troškova mobilnosti (sufinanciranje).

Troškovi života

Iznosi za troškove života se dodjeljuju za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost.

Tablica iznosa za životne troškove:

Životni   troškovi – Odredište mobilnosti

Dnevni iznos po sudioniku u razdoblju   1 – 14 dana (predstavlja već izračunatih 80% max iznosa koji je odredila EK)

GRUPA A – Norveška, Danska, Luksemburg,

Ujedinjeno Kraljevina, Island, Švedska, Irska,

 Finska, Lihtenštajn

144 EUR

GRUPA B – Nizozemska, Austrija, Belgija,

Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska,

Cipar, Grčka, Malta, Portugal

128 EUR

GRUPA C – Slovenija, Estonija, Latvija,

Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska,

Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska,

Makedonija, Srbija

112 EUR

Dnevni iznos se obračunava na sljedeći način:

 • do 14.-og dana aktivnosti: dnevni iznos po sudioniku se obračunava kako je navedeno u gornjoj tablici
 • od 15.–og do 60.-og dana aktivnosti: 70% dnevnog iznosa po sudioniku kako je navedeno u gornjoj tablici

Putni troškovi

Potpora za putne troškove dodjeljuje se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti u obliku paušalnog iznosa. Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije: Distance Calculator

Napomena: EK kalkulator izračunava zračnu udaljenost između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje.

 

Tablica iznosa za putne troškove

Putni troškovi

Iznos:

10 –99 km

20 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 km ili više

1500 €

 

Zero-grant staff

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj, uz uvjet da mu je prijava prihvaćena, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na zero-grant staff se primjenjuju sva pravila kao i za (ne)nastavno osoblje koje će primiti Erasmus+ financijsku potporu.

Kandidati s invaliditetom

Osoba s invaliditetom je potencijalni sudionik mobilnosti (student ili član osoblja) čije fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti zahtijevaju dodatnu financijsku potporu. Osobe s posebnim potrebama prijavljuju se na Natječaj kojeg raspisuje Veleučilište u okviru redovnih zadanih rokova za dodjelu financijske potpore. Takve osobe imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Ako osobe s posebnim potrebama bude izabrana na natječaju, Veleučilište se zajedno s njima naknadno, a prije realizacije mobilnosti, prijavljuje Agenciji za mobilnost i programe EU za dodjelu dodatne financijske potpore.

Napomena: Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će mobilnost biti paralelno financirana iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije. 

Osiguranje i reguliranje boravka

Osiguranje

Osoblje koje sudjeluje u mobilnosti dužno je posjedovati osiguranje za cijelo razdoblje mobilnosti. Moguće su sljedeće opcije:
– zemlje EU: a) od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tražiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) b) polica osiguranja (mora obavezno uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu) koju plaća sudionik mobilnosti c) polica putnog zdravstvenog osiguranja uključena u bankarski paket (dostaviti potvrdu od banke).
– zemlje izvan EU: a) potvrda HZZO-a – informacije na http://www.hzzo.hr/lijecenje-u-inozemstvu b) polica osiguranja (mora obavezno uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu) koju plaća sudionik mobilnosti c) polica putnog zdravstvenog osiguranja uključena u bankarski paket (dostaviti potvrdu od banke).

VAŽNO: osiguranje koje pokriva EKZO/potvrda HZZO-a možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije ili specifične liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Prilikom odabira putnog zdravstvenog osiguranja sudionici mobilnosti trebaju provjeriti zahtjeve inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može tražiti određenu vrstu osiguranja kao uvjet za izdavanje vize.  

Reguliranje boravka
Sudionik mobilnosti dužan je raspitati se o reguliranju boravka u inozemstvu. U veleposlanstvu zemlje u koju odlazi na mobilnost potrebno je provjeriti je li potrebna viza za kraći boravak u državi u kojoj se nalazi ciljna inozemna ustanova. Na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (http://www.mvep.hr/) dostupan je popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj.

Erasmus bilateralni sporazumi

Popis Erasmus+ partnerskih ustanova možete pogledati ovdje. 

Prijava

Osoblje koje želi sudjelovati na Erasmus+ mobilnosti mora se prijaviti na Natječaj za dodjelu financijske potpore koji raspisuje Zdravstveno veleučilište.

Natječaji

VAŽNO!

Produženje Erasmus+ projekta iz 2020.

Zbog pandemije COVIDA Zdravstvenom veleučilištu odobreno je produženje Erasmus projekta iz 2020. godine (br.projekta: 2020-1-HR01-KA103-077146)

Krajnji rok za realizaciju mobilnosti u sklopu ovog natječaja je 31.svibnja 2023.

Erasmus+ natječaj za osoblje 2020. 

Kriteriji i bodovanje kandidata