1. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA MOSTAR, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 2. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 3. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO, REPUBLIKA SLOVENIJA
 4. MIT UNIVERSITY, REPUBLIKA MAKEDONIJA
 5. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STOMATOLOŠKI FAKULTET, REPUBLIKA HRVATSKA
 6. UNIVERZITET U BIHAĆU, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 7. UNIVERZITET U NOVOM SADU, MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD, REPUBLIKA SRBIJA
 8. VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 9. VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI, REPUBLIKA SRBIJA
 10. VISOKA ŠKOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE SLOVENJ GRADEC, REPUBLIKA SLOVENIJA
 11. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
 12. KOC UNIVERSITY RESEARCH CENTER FOR TRANSLATION MEDICINE, ISTANBUL, TURKEY
 13. ALMA MATER EUROPAEA, SLOVENIJA
 14. FACULTY OF HEALTH SCIENCES AT UNIVERSITY OF LJUBLJANA, SLOVENIJA