Dodijeljene nagrade najuspješnijim studentima Zdravstvenog veleučilišta

DODIJELJENE NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM STUDENTIMA ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA

Nagrade najuspješnijim studentima dodjeljuju se od 2012. sukladno: Pravilniku o nagrađivanju i stipendiranju studenata stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na Zdravstvenom veleučilištu. Priznanja i nagrade najboljim studentima dodjeljuju se za uspjeh studenata postignut na pojedinoj godini studija.

Za pojedine godine studija dodjeljuje se po jedno priznanje i nagrada za prvu i drugu godinu preddiplomskih stručnih studija, te za prvu godinu diplomskih stručnih studija. Predloženici za dobivanje priznanja i nagrada najboljim studentima za pojedine godine studija moraju biti upisani u narednu godinu, a da tijekom studija nisu ponavljali godinu te moraju imati ostvarene sve ECTS bodove.

Priznaje i nagrada dodjeljuje se osobi koja je položila završni ispit u prethodnoj akademskoj godini, a ostvarila je najbolji prosjek ocjena tijekom preddiplomskog stručnog studija pod uvjetom da je završila studij u roku od 3 godine na dodiplomskom studiju, odnosno 2 godine na diplomskom studiju.

Najuspješniji studenti tijekom prve godine studija u akademskoj godini 2017./18. su: Ana Švedić (Sestrinstvo), Paula Kezić (Fizioterapija), Marta Bandov (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Sandra Markulić i Ana Mesar (Radiološka tehnologija), Matea Stipić i Sara Vignjević (Sanitarno inženjerstvo), Klarisa Smodek (Radna terapija), Martina Zajec i Ana Marija Jakelić (specijalistički diplomski studij Sanitarno inženjerstvo), Lišnić Ana (specijalistički diplomski studij Fizioterapije-modul neurofizioterapija), Silvija Burić (specijalistički diplomski studij Fizioterapije-modul mišićno koštani modul), Ljubica Dragija (Menadžment u sestrinstvu).

Najuspješniji studenti tijekom druge godine studija u akademskoj godini 2017./18. su: Lidija Sajko (Sestrinstvo), Antonija Livaković, Nika Paić i Iva Tomaško (Fizioterapija), Kristina Knežević (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Bruno Kukić (Radiološka tehnologija), Matea Pavlović (Sanitarno inženjerstvo), Terezija Tišljar i Doroteja Šaić (Radna terapija).

Najuspješniji studenti tijekom studija u akademskoj godini 2017./18. su: Danijel Mijatović (Sestrinstvo), Stipe Baćilo (Fizioterapija), Nikol Mraz (Medicinsko laboratorijska dijagnostika), Ana Lukša (Radiološka tehnologija), Dunja Rekić (Sanitarno inženjerstvo), Alena Šparavec (Radna terapija), Valentina Belas Horvat (Specijalistički diplomski studij- Menadžment u sestrinstvu), Megi Nujić (Specijalistički diplomski studij- Sanitarno inženjerstvo).

 

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!