Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i odlukom Stručnog vijeća od 27. studenog 2020. godine Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Mlinarska 38, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. – JESENSKI ROK za kandidate koji se upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

 

 1. Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu stručnih studija:

Redbr.

Naziv studija

Broj upisnih mjesta

 

 

Redovni studenti

Izvanredni studenti

Stranci

1.

Studij fizioterapije

0

0

5

2.

Studij fizioterapije Pakrac

0

33

0

3.

Studij sanitarnog inženjerstva

0

0

5

4.

Studij sestrinstva

0

3

5

 

 1. Uvjeti upisa studenata u prvu godinu stručnih studija:
  a) Položeni slijedeći ispiti Državne mature:
 • Hrvatski jezik (B razina)
 • Matematika (B razina)
 • Strani jezik ( B razina)

  b) Potvrdnica pripadajućeg školskog dispanzera o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij pri Zdravstvenom veleučilištu. Potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studijske programe na Zdravstvenom veleučilištu možeti preuzeti

  c) Za studij radiološke tehnologije dokumentacija koja uključuje potvrdu o sposobnosti za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (kariogram nije potreban). Predmetnu potvrdu možete zatražiti isključivo od ovlaštenih medicina rada Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Ovlaštene medicine rada možete pogledati ovdje.

  d) Za studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike dokumentacija (potvrdnicu) koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja.

  e) Sliku osobne iskaznice (obje strane)

 

Kriterije za sastavljanje liste uspješnosti pri upisu studenata u prvu godinu studija putem NVVO možete pogledati ovdje.

 

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Zdravstveno veleučilište će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz državnih matica u dijelu

 1. izvoda iz matične knjige rođenih,
 1. izvoda iz evidencije državljanstva.

svih prijavljenih kandidata.

 

Dodatnu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do 3. rujna 2021. godine.

 

 1. Razredbeni postupak

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa elektroničkim putem na mrežnim stranicama Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i internom informacijskom sustavu Zdravstvenog veleučilišta do 1. rujna 2021. godine.

 

 1. Uspjeh na razredbenom postupku

Rang listu uspješnosti sukladno kriterijima za sastavljanje liste uspješnosti pri upisu studenata u prvu godinu studija izrađuje Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta.

 

 1. Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta:  www.zvu.hr.

 

KLASA:   602-04/21-18/411
URBROJ: 251-379-7-21-01
Zagreb, 23. srpnja 2021.

 

Prijaviti se možete ovdje.