Misija

Misija je veleučilišta organizirati i izvoditi kvalitetne studijske programe i programe cjeloživotnog obrazovanja u području zdravstva i tako doprinijeti unapređenju zdravstvenih i etičkih standarda, kvaliteti zdravstvenih usluga, smanjenju zdravstvene potrošnje, unapređenju humanijih odnosa u zdravstvu i zaštiti prava pacijenata. Ovu misiju ostvarujemo izvođenjem europskim standardima prilagođenih studijskih programa, suvremenom organizacijom i kvalitetnim izvođenjem nastave, uz korištenje novih medicinskih i informacijskih tehnologija.

Vizija

Vizija je postati vodeća visokoškolska sveučilišna ustanova na području zdravstvenog obrazovanja, prepoznata po svojoj izvrsnosti u Hrvatskoj, u zemljama regije i u Europi. U realizaciji ove vizije predviđena je jaka suradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama u regiji i u zemljama EU-a, temeljena na visokom stupnju mobilnosti nastavnika i studenata, na razvoju zajedničkih studija i na provođenju zajedničkih stručnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja.