Sestrinska skrb kao složeni interpersonalni proces podrazumijeva primjenu brojnih komunikacijskih, intelektualnih i psihomotornih vještina sestrinske prakse.
Sastavni dio edukacije medicinskih sestara su kliničke vježbe – uvježbavanje vještina u neposrednom kontaktu s bolesnikom pod nadzorom asistenata Zdravstvenog veleučilišta. Kliničke vježbe održavaju se na odjelima bolnica, u ustanovama socijalne skrbi te u zajednici. Cilj kliničkih vježbi je usvajanje i  samostalno izvođenje sestrinskih vještina.

Osim što su kliničke vježbe sastavni dio svih kolegija zdravstvenih njega, izvode se i kao zasebni kolegiji Kliničke vježbe zdravstvene njege I, Kliničke vježbe zdravstvene njege II i Kliničke vježbe zdravstvene njege III.