Posljednja izmjena: 27.02.2018. 11:21

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

IV. SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017. / 2018.

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska bakteriologija i virologija (P)

dr. sc. Blaženka Hunjak

26.2.; 5.3.; 12.3.; 19.3., 26.3.,

9.4., 16.4., 23.4.2018.

08,45 – 10,15

Amfiteatar, Mlinarska cesta BB

Patologija (P)

prof. dr. sc. Jasminka Jakić Razumović

26.2.; 5.3.; 12.3.; 19.3., 26.3. 2018.

10,30 – 12,45

Amfiteatar, Mlinarska cesta BB

Opća klinička kemija (P)

dr. sc. Željka Vogrinc

dr. sc. Danica Matišić

5.3.; 12.3.; 19.3., 26.3.; 9.4. (16.4.) 2018.

13,00 – 15,15

Amfiteatar, Mlinarska cesta 34

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija s patofiziologijom (V)

C grupa (31-44)

dr. sc. Ivna Kocijan

voditelji vježbi 

8,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38

Dvorana 8

Fiziologija s patofiziologijom (V)

D grupa (45-58)

dr. sc. Ivna Kocijan

voditelji vježbi

10,15 – 12,30

Mlinarska cesta 38

Dvorana 8

Opća klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

od 27. 2. do kraja semestra

Grupa I, II, III prema turnusu

14,00 – 18,30

KBC Rebro, Kišpatićeva 12

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

Voditelji vježbi

Grupa III (40-58)

08,00 – 11,00 

HZJZ

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

Voditelji vježbi

Grupa II (21-39)

11,00 – 14,00

HZJZ

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

Voditelji vježbi

Grupa I (1-20)

14,00 – 17,00

HZJZ

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Fiziologija s patofiziologijom (V)

B grupa (16-30)

dr. sc. Ivna Kocijan

8,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Fiziologija s patofiziologijom (V)

A grupa (1-15)

dr. sc. Ivna Kocijan

10,15 – 12,30

Mlinarska cesta 38, dvorana 8

Fiziologija s patofiziologijom (P)

dr. sc. Boris Božić

28.2., 07. 03.,14.03., 21.03., 28.03.

 

11.04. i 18.04.
(zadnje predavanje trajati  3 školska sata, do pune satnice od 15P)

17,15 – 18,45

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

17,15 – 18,45

Mlinarska cesta 38, dvorana 3

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

vježbovna nastava po klinikama

   

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Hematologija (P)

Doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, prof. v. š.

2.3.; 9.3.; 16.3.; 23.3.; 13.4.2018.

8,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38, dvorana 4

Hematologija (S)

Doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, prof. v. š.

Prim. mr. sc. Aleksandra Bonevski, dr. med.

Grupa I

20.4.; 27.4.; 4.5.; 11.5.; 18.5.2018.

8,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Hematologija (S)

Doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, prof. v. š.

Prim. mr. sc. Aleksandra Bonevski, dr. med.

Grupa II

20.4.; 27.4.; 4.5.; 11.5.; 18.5.2018.

8,00 – 10,15

Mlinarska cesta 38, dvorana 7

Fiziologija s patofiziologijom (S)

I seminarska grupa

dr. sc. Ivna Kocijan

dr.sc. Marina Zmajević Schonwald

Ante Subašić, dr. med.

2.3. do 4.5.

14,00 – 15,30

Mlinarska cesta 38, seminarska dvorana

Fiziologija s patofiziologijom (S)

II seminarska grupa

dr. sc. Ivna Kocijan

dr.sc. Marina Zmajević Schonwald

Ante Subašić, dr. med.

2.3. do 4.5.

15,30 – 17,00

Mlinarska cesta 38, dvorana 5

 

NAPOMENA

§   Kolegij Medicinska bakteriologija i virologija započinje 26. veljače 2018. predavanjem prema rasporedu.

§   Predavanja kolegija Patologija počinju 26. veljače 2018.

§   Nastava iz kolegija Opća klinička kemija započinje predavanjem 5. ožujka 2018.. Vježbe će se održavati u turnusima.

§   Predavanja kolegija Fiziologija s patofiziologijom započinju 28. veljače 2018. Seminari započinju 2.ožujka, a vježbe u tjednu iza, od 6. ožujka 2018.

§   Nastava kolegija Hematologija započinje predavanjem 2. ožujka.

§   Nastava se ne održava tijekom dodatnog ispitnog roka (18. 04. – 21. 04. 2017.)

 

dr. sc. Lana Feher Turković, v. pred.