Posljednja izmjena: 19.03.2019. 8:48

RASPORED NASTAVE ZA STUDIJ: MEDICINSKO – LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 

Ak. god. 2018 / 2019.

IV. semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska bakteriologija i virologija (P)

dr. sc. Blaženka Hunjak, prof.v.š.

dr. sc. Andrea Babić Erceg, prof.v.š.

dr. sc. Ines Jajić, dr. med.

25.2.; 4.3.; 11.3.; 18.3., 25.3.,

1.4., 8.4., 15.4.2019. okviran br datuma, možda ih treba još

08,45 – 10,15

ZVU, dvorana 7

Patologija (P)

prof. dr. sc. Jasminka Jakić Razumović

25.2.; 4.3.; 11.3.; 18.3., 25.3. 2019.

10,30 – 12,45

ZVU, dvorana 7

Opća klinička kemija (P)

dr. sc. Željka Vogrinc

dr. sc. Danica Matišić

25.2.; 4.3.; 11.3.; 18.3., 25.3. 2019.

13,00 – 15,15

ZVU, dvorana 7

Fiziologija s patofiziologijom (V) – grupa C

Filip Vrban, dr.med.

1.4. i 8.4.2019.

10,30 – 12,45

ZVU, dvorana 8

Fiziologija s patofiziologijom (V) – grupa D

Filip Vrban, dr.med.

1.4. i 8.4.2019.

13,00 – 15,15

ZVU, dvorana 8

Hematologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

Patologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Fiziologija s patofiziologijom (V) – grupa C

Filip Vrban, dr.med.

5.3.; 12.03.; 19.3.2019.

14.30-16.45

ZVU, dvorana 8

Fiziologija s patofiziologijom (V) – grupa D

Filip Vrban, dr.med.

5.3.; 12.03.; 19.3.2019.

17.00-19.15

ZVU, dvorana 8

Opća klinička kemija (V)

Ljiljana Uroić, med.lab.ing.

Silvana Piškor, med. lab. ing.

od 26. 2. do kraja semestra

Grupa I, II, III prema turnusu

13,30 – 19,30

KBC Rebro, Kišpatićeva 12, KZLD

Hematologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

Patologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

dr.sc. Irena Tabain

Ljerka Slade Šilović, mag. med. lab. diag.

Ana Sanković, dipl. san. ing.

1.     Grupa

 

08,00 – 11,00  

HZJZ

Vježbaonica

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

dr.sc. Irena Tabain

Ljerka Slade Šilović, mag. med. lab. diag.

Ana Sanković, dipl. san. ing.

2.     Grupa

 

11,00 – 14,00

HZJZ

Vježbaonica

Zavod za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Hematologija (P)

Doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, prof. v. š.

27.2.; 6.3.; 13.3.; 20.3.; 27.3.2019.

14,15-16,30

ZVU, dvorana 4

Hematologija (S)

Doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević, prof. v. š.

Grupa I

3.4.; 10.4.; 17.4.; 24.4.; 8.5.2019.

14,15-16,30

ZVU, dvorana 4

Hematologija (S)

Prim. mr. sc. Aleksandra Bonevski, dr. med.

Grupa II

3.4.; 10.4.; 17.4.; 24.4.; 8.5.2019.

14,15 – 16,30

ZVU, dvorana 6

Fiziologija s patofiziologijom (P)

Marta Borić, dr.med.

27.2.; 6.3.; 13.3.; 20.3.; 27.3.; 3.4.; 10.4., 17.4. 2019.

17.00-18.30

ZVU, dvorana 7

Hematologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

Patologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Hematologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

Patologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

Fiziologija s patofiziologijom (V) – grupa A

Ante Subašić, dr.med.

28.2.; 7.3.; 14.3.; 21.3.; 28.3. 2019.

14.30-16.45

ZVU, dvorana 8

Fiziologija s patofiziologijom (V) – grupa B

Ante Subašić, dr.med.

28.2.; 7.3.; 14.3.; 21.3.; 28.3. 2019.

17.00-19.15

ZVU, dvorana 8

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Hematologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

Patologija (V)

 

prema rasporedu po grupama

Fiziologija s patofiziologijom (S)

Marta Borić, dr.med.

I.grupa

1.3.; 8.3., 15.3.; 22.3.; 29.3.; 5.4.; 12.4.; 26.4.*2019.

*jedan školski sat, do 15S

14.00-15.30

ZVU, dvorana 6

Fiziologija s patofiziologijom (S)

Marta Borić, dr.med.

II.grupa

1.3.; 8.3., 15.3.; 22.3.; 29.3.; 5.4.; 12.4.; 26.4.*2019.

*jedan školski sat, do 15S

15.30-17.00

ZVU, dvorana 6

NAPOMENA

§   Nastava kolegija Medicinska bakteriologija i virologija započinje 25. veljače 2019. predavanjem prema rasporedu.

§   Predavanja kolegija Patologija počinju 25. veljače 2019.

§   Nastava iz kolegija Opća klinička kemija započinje predavanjem 25.veljače 2019. Vježbe će se održavati u turnusima.

§   Predavanja kolegija Fiziologija s patofiziologijom započinju 27. veljače 2019. Seminari započinju 1.3., a vježbe od 28. 2. 2019.

§   Nastava kolegija Hematologija započinje predavanjem 27. veljače 2019.

§   Nastava se održava tijekom dodatnog ispitnog roka (8. – 12. 04. 2019.)

dr. sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.

 

Raspored vježbi iz kolegija Fiziologija s patofiziologijom možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Hematologija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Medicinska bakteriologija i virologija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Opća klinička kemija možete pogledati ovdje.

Raspored vježbi iz kolegija Patologija možete pogledati ovdje.