Posljednja izmjena: 24.09.2018. 13:44

RASPORED NASTAVE 2. GODINE DODIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Akademska godina 2018. / 2019.
III. semestar

PONEDJELJAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Imunologija (P)

Prof. dr.sc. Branko Malenica

Dr.sc. Ana Kozmar

15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.; 12.11.

8,00 – 10,15

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Medicinska bakteriologija i virologija (P)

Prim. dr. sc. Blaženka Hunjak

15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.11.; 12.11.; 19.11.

10,30 – 12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Medicinska bakteriologija i virologija (S)

Prim. dr. sc. Blaženka Hunjak

26.11.; 3.12.; 10.12.; 17.12.; 7.01.

10,30 – 12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 4

Opća klinička kemija (P)

Dr. sc. Željka Vogrinc

15.10.; 22.10.; 29.10.; 5.11.; 12.11.; 19.11.

13,00 – 15,15

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Fizikalne metode u kliničkoj kemiji (V)

Voditelji vježbi

15,45 – 18,45

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

 

UTORAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

VJEŽBE U KLINIKAMA/ZAVODIMA

 

 

Opća klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupa I

14,00 – 16,15

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

Opća klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupa II

16,15 – 18,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

 

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

Opća klinička kemija (V)

Voditelji vježbi

Grupa III

18,30 – 20,45

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

Voditelji vježbi

Grupa I

16.10.; 23.10.; 30.10.;

6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.;

4.12.; 11.12.; 18.12.;

08.01.; 15.01.; 22.01.

11,00 – 13,15

HZJZ

Služba za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

 

SRIJEDA

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

Voditelji vježbi

Grupa II

16.10.; 23.10.; 30.10.;

6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.;

4.12.; 11.12.; 18.12.;

08.01.; 15.01.; 22.01.

8,00-10,15

HZJZ

Služba za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Medicinska bakteriologija i virologija (V)

Voditelji vježbi

Grupa III

16.10.; 23.10.; 30.10.;

6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.;

4.12.; 11.12.; 18.12.;

08.01.; 15.01.; 22.01.

10,15 – 12,30

HZJZ

Služba za mikrobiologiju

Rockefellerova 2 / II kat

Hematologija (P+S)

doc. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević

3.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.;

7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.;

5.12.; 12.12.

14,45 – 17,00

Mlinarska c. 38, dvorana 4

 

ČETVRTAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Imunologija (S)

Dr.sc. Ana Kozmar

Prof. dr.sc. Branko Malenica

1. Grupa

18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.

8,00-10,15

Mlinarska c. 38, dvorana 7

Imunologija (S)

Prof. dr.sc. Branko Malenica

Dr.sc. Ana Kozmar

2. Grupa

18.10.; 25.10.;

8.11.; 15.11.; 22.11.

10,30-12,45

Mlinarska c. 38, dvorana 7

VJEŽBE U KLINIKAMA/ZAVODIMA

   

 

PETAK

PREDMET

VRIJEME

MJESTO

Patologija (P)

Prof.dr.sc. Jasminka Jakić-Razumović

12.10.; 19.10.; 26.10.; 9.11.16.11.

10,15 – 12,30

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Fizikalne metode u kliničkoj kemiji (P)

Dr.sc. Mirjana Fuček, spec.med.biochem.

5.10.; 12.10.; 19.10.; 26.10.; 9.11.

12,45 – 15,00

Mlinarska c. 34, amfiteatar

Fizikalne metode u kliničkoj kemiji (V)

Voditelji vježbi

15,30 – 18,30

KBC Zagreb

Kišpatićeva 12

Klinički zavod za lab. dijagnostiku

VJEŽBE U KLINIKAMA/ZAVODIMA

   

 

NAPOMENA

  • Nastava kolegija Hematologija počinje predavanjem 03. listopada 2018. godine.
  • Nastava kolegija Patologija počinje 12. listopada 2018. 
  • Nastava kolegija Fizikalne metode u kliničkoj kemiji počinje 05. listopada 2018. godine.
  • Nastava kolegija Imunologija, Opća klinička kemija i Medicinska bakteriologija i virologija počinju predavanjem 15. listopada 2018. godine.
  • Kolegij Molekularna biologija održavati će se u drugom dijelu zimskog semestra, o čemu će studenti biti pravodobno obaviješteni.
  • Početak nastave iz izbornih kolegija objaviti će se naknadno.

 

 dr.sc. Lana Feher Turković, prof.v.š.