Stručna praksa

U tijeku ljetnih praznika po završetku nastave II. i IV. semestra obvezna je stručna praksa. Po završetku II. semestra student je obvezan obaviti praksu u trajanju od 60 sati, po završetku IV. semestra 120 sati u radiološkim odjelima zdravstvenih ustanova. Tijekom prakse vježbaju se praktične radnje i metodološki postupci s kojima se student upoznao u prethodnim godinama studiranja.

Stručna praksa na završetku 2. semestra – 60 sati

 1. Radiobiologija i zaštita
  Upoznavanje sa sredstvima za zaštitu osoblja i bolesnika od zračenja, način njihovog korištenja, sigurnosni režim rada u dvoranama za radiološke pretrage te operacijskim dvoranama i jedinicama intenzivnog liječenja zdravstvene ustanove.
 2. Radiološka anatomija i patologija
  Promatranje i analiza rendgenskih snimki i radioloških prikaza na negatoskopu. Student mora prepoznati i definirati svaku anatomsku strukturu u radiološkom prikazu i uočiti prisutnost najčešćih patoloških procesa na snimci (osteoliza, plućna infiltracija, pleuralni izljev, lom kosti, iščašenje zgloba, tumorska ekspanzija i sl.)
 3. Radiološka oprema
  Student upoznaje konstruktivne i funkcijske dijelove radiološke opreme. Izvan procesa snimanja student mora savladati sve radnje iz metodološkog programa radiološkog odjela te naučiti čistiti i održavati radiološke uređaje.
 4. Radiološka propedeutika
  Student je obavezan naučiti sve postupke vezane uz konvencionalne radiološke pretrage :
  – provjera i razumijevanje navoda iz radiološke uputnice
  – planiranje pretrage (metoda, materijali, pribor)
  – priprema bolesnika za snimanje
  – namještanje bolesnika za pretragu
  – imobilizacija bolesnika
  – zaštita bolesnika od zračenja
 5. Radiološki rječnik i norme
  Student uči norme i običaje stručne komunikacije s bolesnicima, kolegama, radiolozima, administrativnim i ostalim osobljem zdravstvene ustanove. Studenta treba navesti da aktivno koristi medicinski stručni rječnik i da vježba razumijevanje izraza iz dnevne radiološke prakse

Stručna praksa na završetku 4. semestra – 120 sati

 1. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
  Višekratni posjeti JIL – u te upoznavanje s normama i običajima rada i ponašanja u zaštićenom bolničkom prostoru.
 2. Kirurgija i traumatologija
  Višekratni boravci u ambulantama hitnog kirurškog prijema, prisustvovanje imobilizacijama ozlijeđenih dijelova tijela te primarnoj obradi rana. Upoznavanje s temeljnim postavkama antisepse i asepse.
 3. Kontrastna sredstva
  Pasivno sudjelovanje u pripremanju i iniciranju kontrastnih sredstava kod radioloških pretraga. Upoznavanje s reakcijama na kontrastno sredstvo kroz promatranje mogućih promjena i razgovor s bolesnicima.
 4. Konvencionalne radiološke pretrage
  Aktivno sudjelovanje u planiranju, pripremi te izvođenju svih konvencionalnih radioloških pretraga.
 5. Računala u radiologiji
  Aktivno pripremanje metodoloških programa i sudjelovanje pri računalnoj obradi podataka svih kompjuteriziranih radioloških slikovnih metodama.
 6. Radiografija skeleta
  Student je tijekom stručne prakse obavezan uvježbati sve inačice radiografskog prikazivanja zglobno koštanog sustava i biti osposobljen za izvođenje svih standardnih, dodatnih te modificiranih snimki. Mora biti sposoban procijeniti vrijednost radiografske snimke koristeći naučene kriterije, prepoznati artefakte u radiografskom prikazu te odrediti njihov izvor i način otklanjanja.
 7. Zdravstvena njega
  Student ulazi u bliski kontakt sa svim kategorijama bolesnika uključujući operirane pacijente te pacijente s težim poremećajima stanja svijesti. On stječe iskustvo u radu sa zaraznim i onkološkim bolesnicima te djecom svih uzrasta.
 8. Zdravstvena psihologija i komunikacijske vještine
  Student je obavezan ući u aktivni odnos s bolesnikom i naučiti prikupljati anamnestičke podatke vezane uz njegovo kliničko stanje te radiološku proceduru. Nadalje, student vježba stručnu komunikaciju na svim kliničkim i vankliničkim razinama zdravstvene ustanove.