Održana radionica Fizio-ZVU

U petak 17.7. u računalnoj dvorani Zdravstvenog veleučilišta održana je radionica Fizio-ZVU u organizaciji Katedre za anatomiju i fiziologiju. Na trosatnoj radionici namijenjenoj nastavnicima, asistentima i suradnicima ZVU-a demonstriran je sustav za mjerenje fizioloških funkcija BIOPAC i prikazan računalni simulacijski program koji se koristi na vježbama iz Fiziologije. Radionica je organizirana sa ciljem što boljeg i efikasnijeg povezivanja sadržaja temeljnih i stručnih kolegija, kao i sa ciljem šire primjene BIOPAC-a u edukativne i znanstvene svrhe. Sudionicima su demonstrirane praktične vježbe snimanja EKG-a, EEG-a i spirometrije pomoću uređaja BIOPAC, analiza snimljenih podataka računalnim programom, kao i simulacijske vježbe iz područja fiziologije mišićne kontrakcije. Sudionici su imali prilike upoznati i ostale mogućnosti BIOPAC-a (mjerenje elektrodermalne aktivnosti, poligraf, elektromiografija, biofeedback, fiziologija vježbanja, i drugo), iz čega su proizašle i nove ideje o budućoj primjeni BIOPAC-a u nastavi psihologije, fizioterapije i kineziologije na ZVU. Radionicu su održali djelatnici Katedre za anatomiju i fiziologiju ZVU-a dr.sc. Ivna Kocijan, dipl.ing, i Filip Vrban, dr.med.

Poveži se

Pretplatite se na naš RSS kako biste bili u tijeku sa novostima!